Lentolan yritysalueen vetovoimatekijöinä korostuvat alueen logistinen merkitys ja monipuolisuus

MDI sparrasi Business Kangasala Oy:tä (Kangasalan kaupunkikonsernin kehittämisyhtiö) Lentolan yritysalueen vetovoimatekijöiden selvittämiseksi. Vetovoimatekijöiden selvittämisen ja kirkastamisen lisäksi työssä luotiin näkemyksiä alueen tulevaisuuden maankäyttöä varten, sillä alueelle on suunniteltu mittavaa uudisrakentamista, sisältäen asumista, erilaista yritystoimintaa sekä vapaa-ajan toimintoja, jotka tukeutuvat nykyistä vahvemmin kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.

Lentolan alue tulee vahvistumaan Kangasalan merkittävimpänä teollisten, logististen ja kaupallisten toimintojen yritys- ja työpaikka-alueena. Alueelle tunnistettiin neljä selkeää toimenpidekokonaisuutta: 1) alueen hallinnointi ja yhteistyön fasilitointi, 2) alueen profilointi ja brändin vahvistaminen, 3) viihtyisyyden parantaminen ja liikkumisen sujuvoittaminen sekä 4) Lentolan yleissuunnitelman laatiminen.

Työssä näkemyksiä kerättiin haastattelujen, dokumenttiaineiston, vertailevan benchmarking-analyysin ja yrityskyselyn avulla, jossa vetovoimatekijöitä ja alueen tulevaisuuden kehittämisen mielipiteitä kysyttiin alueen yrittäjiltä. Työ valmistui joulukuussa 2020.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio