Lentolan yritysalueen vetovoimatekijöinä korostuvat alueen logistinen merkitys ja monipuolisuus

MDI sparrasi Business Kangasala Oy:tä (Kangasalan kaupunkikonsernin kehittämisyhtiö) Lentolan yritysalueen vetovoimatekijöiden selvittämiseksi. Vetovoimatekijöiden selvittämisen ja kirkastamisen lisäksi työssä luotiin näkemyksiä alueen tulevaisuuden maankäyttöä varten, sillä alueelle on suunniteltu mittavaa uudisrakentamista, sisältäen asumista, erilaista yritystoimintaa sekä vapaa-ajan toimintoja, jotka tukeutuvat nykyistä vahvemmin kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.

Lentolan alue tulee vahvistumaan Kangasalan merkittävimpänä teollisten, logististen ja kaupallisten toimintojen yritys- ja työpaikka-alueena. Alueelle tunnistettiin neljä selkeää toimenpidekokonaisuutta: 1) alueen hallinnointi ja yhteistyön fasilitointi, 2) alueen profilointi ja brändin vahvistaminen, 3) viihtyisyyden parantaminen ja liikkumisen sujuvoittaminen sekä 4) Lentolan yleissuunnitelman laatiminen.

Työssä näkemyksiä kerättiin haastattelujen, dokumenttiaineiston, vertailevan benchmarking-analyysin ja yrityskyselyn avulla, jossa vetovoimatekijöitä ja alueen tulevaisuuden kehittämisen mielipiteitä kysyttiin alueen yrittäjiltä. Työ valmistui joulukuussa 2020.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin