Valtakunnallisen kuntakyselyn tulokset julkaistu

Kuntien kehitysnäkymät valoisammat heikosta luottamuksesta ja uudistuksista huolimatta

 

Kuntien johdon ja päättäjien arviot kuntien kehitysnäkymistä ovat muuttuneet entistä positiivisemmiksi selviää Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n toteuttamasta kolmannesta valtakunnallisesta kuntakyselystä. Kysely osoitettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille ja siihen vastasi 2 890 viranhaltijaa ja päättäjää. Lähes 70 % vastaajista näkee kehitysnäkymät 3-5 vuoden päästä nykyistä parempina. Yleisesti ottaen, mitä suuremmasta kunnasta on kyse, sitä paremmat ovat kehitysnäkymät. Erityisesti yli 100 000 asukkaan kunnissa näkymät ovat erittäin positiiviset. 80 % suurten kaupunkien vastaajista piti näkymiä myönteisinä, kun vastaava luku alle 6 000 asukkaan kunnissa oli 40 %. Kaikista selvimmin keskiarvosta poikkeavat maakuntien vahvat kakkoskaupungit, jotka arvioivat kehitysnäkymät muita selvästi heikommiksi. Maakunnittain positiivisimmat näkymät ovat Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, heikoimmat Satakunnassa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Vahvimpina valttikortteina kehittämiselle kuntien johtoa ja päättäjät mainitsevat useimmiten luonnon, sijainnin ja toimivat palvelut. Yritysten toimintaedellytykset, työllisyyden edistäminen ja sote-palveluiden saatavuuden varmistaminen lähes kaikkien kuntien tärkeimpiä tavoitteita. Kuntapäättäjien keskinäinen luottamuspula hiertää kuntakehittämistä – vain 3 % kokee luottamuksen vahvaksi ja hyväksi.

Sote- ja maakuntauudistus heikentää kuntien kehitysnäkymiä ja kriittisyys on noussut verrattuna vuoden takaiseen kyselyyn. Maakunnista erityisesti Kanta-Hämeen, Pohjanmaan ja Uudenmaan vastaajat ovat kokeneet sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavan heikentävästi kunnan kehitysnäkymiin. Positiivisimmin suhtaudutaan Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Erityisesti yli 100 000 asukkaan kunnissa sote- ja maakuntauudistuksen koetaan heikentävän kunnan kehitysnäkymiä. Erityisen kriittisiä ovat Espoo, Vantaa, Helsinki, Porvoo, Tampere ja Turku. Positiivisimmin suurista kaupungeista uudistukseen suhtautuvat Lappeenranta, Kuopio, Mikkeli, Joensuu, Rovaniemi ja Pori. Kunnat haluavat ottaa enemmän vastuuta aluekehittämisestä, yritysten kasvupalveluista ja sote-palvelujen tuottamisesta. Yli puolet vastaajista näkee, että toiminnot keskittyvät ja yhä vaikeampaa on säilyttää koko kunnan alue elinvoimaisena.

Lisätietoja ja kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:
https://www.mdi.fi/press-kit/kuntakysely/

Janne Antikainen
0407641829
janne.antikainen@mdi.fi

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne