Työelämäjaksolta uutta näkökulmaa projektityöhön

Elokuun alku toi tullessaan Seinäjoen toimistollemme uuden harjoittelijan Salla Kettusen työelämäjaksolle. Päivätyössään hän toimii SeAMKissa TKI-asiantuntijana erikoisalanaan EU-projektien toteutus. Hän on ollut mukana mm. puurakentamiseen, ikääntyvien palveluihin, naisyrittäjyyteen ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen valmiuksien parantamiseen liittyvissä projekteissa.

MDI:llä Salla tutustuu tarjousvalmisteluun, projekteihin ja viestintään. Työelämäjakson tarkoituksena on päästä käytännössä tekemään, näkemään ja kokemaan kuinka töitä tehdään muualla.

”MDI kiinnosti työelämäjakson harjoittelupaikkana, koska täällä tehdään töitä samankaltaisten teemojen parissa kuin meillä SeAMKissa, mutta näkökulma on hieman erilainen. Tällainen muutaman viikon pyrähdys ravistelee sopivasti näkemyksiä ja työtapoja jottei aivan pääse luutumaan ‘meillä on aina tehty näin’ asenteeseen”, hän kertoo.

Harjoittelu kestää viisi viikkoa, jonka aikana voidaan vaihtaa ajatuksia, näkemyksiä ja ideoita puolin ja toisin.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin