Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toimintaa selvitetään laajasti

MDI ja NHG Consulting selvittävät STEA-avustusta saavien järjestöjen TKI-toimintaa. Selvityksessä tarkastellaan, mitkä seikat edesauttavat sote-alan järjestöjen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kehittämistä, millaisia haasteita toiminnalle on, ja millainen asema STEA-avustuksella rahoitetulla toiminnalla on innovaatioympäristössä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sote-alan järjestöjen toimintoja, joissa on kehitetty uusi toimintatapa, ja jotka ovat juurtuneet tai levinneet jatkuvaksi toiminnaksi.

Järjestöjen TKI-toiminnan, tai toiminnan ylipäätään, vaikuttavuudesta on hyvin vähän tietoa, eikä sitä ole juurikaan tarkemmin tarkasteltu, varsinkaan STEA-alueella. Selvitys auttaa hahmottamaan järjestöjen roolia osana laajempaa ekosysteemiä, ja se auttaa määrittelemään, mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan järjestökontekstissa. Selvitys toimii myös apuna tulevaisuuskuvan selkeyttämisessä, kun järjestöjen toimintaympäristö, erityisesti rahoitus, on isossa muutoksessa.

Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön tilaama. Selvitys pohjautuu STEAn tutkijoille toimittamaan asiakirja-aineistoon. Selvitys valmistuu kesällä 2020.

STEAn tiedote: https://www.stea.fi/stea-avustukset/julkaisut 

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla