Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toimintaa selvitetään laajasti

MDI ja NHG Consulting selvittävät STEA-avustusta saavien järjestöjen TKI-toimintaa. Selvityksessä tarkastellaan, mitkä seikat edesauttavat sote-alan järjestöjen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kehittämistä, millaisia haasteita toiminnalle on, ja millainen asema STEA-avustuksella rahoitetulla toiminnalla on innovaatioympäristössä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sote-alan järjestöjen toimintoja, joissa on kehitetty uusi toimintatapa, ja jotka ovat juurtuneet tai levinneet jatkuvaksi toiminnaksi.

Järjestöjen TKI-toiminnan, tai toiminnan ylipäätään, vaikuttavuudesta on hyvin vähän tietoa, eikä sitä ole juurikaan tarkemmin tarkasteltu, varsinkaan STEA-alueella. Selvitys auttaa hahmottamaan järjestöjen roolia osana laajempaa ekosysteemiä, ja se auttaa määrittelemään, mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan järjestökontekstissa. Selvitys toimii myös apuna tulevaisuuskuvan selkeyttämisessä, kun järjestöjen toimintaympäristö, erityisesti rahoitus, on isossa muutoksessa.

Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön tilaama. Selvitys pohjautuu STEAn tutkijoille toimittamaan asiakirja-aineistoon. Selvitys valmistuu kesällä 2020.

STEAn tiedote: https://www.stea.fi/stea-avustukset/julkaisut 

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne