Selvitys tarjoaa työkaluja asuntopoliittisten ohjelmien laadintaan

Selvitys kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä on valmistunut. Selvityksen mukaan kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kytkökset maa- ja kaavoituspolitiikkaan vahvistavat toimien strategisuutta ja vaikuttavuutta. Asuntopolitiikassa ohjelman valmistelun ja toteutuksen monialaisuuteen ja tietopohjan vahvistamiseen tulee panostaa.

Asuntopoliittiset ohjelmat ovat sekä sisällöltään että strategiselta otteeltaan vaihtelevia. Asuntopolitiikkaan vaikuttavat mm. väestönkehitys ja muiden kuntien ja seututason MAL-ratkaisut. Ohjelman laadintaprosessin tietopohjaa, monialaisuutta ja osallistamista tulee vahvistaa ja asuntopoliittisten ohjelmien seurannan ja vaikuttavuuden arviointia systematisoida. Seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnissa on kuntakohtaisia eroja, mutta MAL-kaupunkiseutujen yhteisiä ja jaettuja hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää muuallakin.

Selvityksen toteuttivat MDI ja Kaupunkitutkimus TA Oy, ja sen tilasivat MAL-verkosto ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Työn tavoitteena oli kehittää kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuutta, monialaisuutta ja osallistavuutta, mallintaa niiden ideaaliprosessi ja kehittää asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista eri kokoisissa kunnissa. Työ toteutettiin keväällä 2020, ja sen aineisto kerättiin kyselyn, haastattelun ja työpajan avulla.

Materiaalit

Tiedote

Raportti

Hankkeen tulokset videolla

Hankkeen esittelykalvot

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne