Savonlinna on ilmiömäinen kulttuurikaupunki

MDI, Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttivat yhdessä Savonlinnalle ja laajemmalle Saimaan alueelle yhteisen ja uudenlaisen kulttuuristrategian syksyn 2019 aikana. Poikkeuksellisen strategiasta tekee sen kunnianhimoinen ylimaakunnallinen lähestymistapa, jossa kulttuuristrategian tavoitteet palvelevat neljän maakunnan ja keskuskaupungin tarpeita. Mielenkiintoiseksi strategian tekee myös sen ilmiömäinen lähestymistapa kulttuurin tekemiseen ja kehittämiseen; kulttuuria tehdään toimijoiden kesken yhdessä, ilman tiukkoja sektorikohtaisia rajoja.

Savonlinnan kaupungilla on nykyisellään vahva kulttuuristatus, mutta sen sisällöt ovat jääneet maailman muutoksesta jälkeen. Kulttuuri on muutakin kuin oopperaa, ja kaupungissa on esimerkiksi vahva freelance- ja alakulttuurien toimijoiden joukko, joista useampi on kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla noteerattuja tekijöitä. Tämä epäsuhta toimi yhtenä strategiatyön ajurina.

Strategiatyöstöön on keskeisesti kuulunut ‘kaupunki alustana’ -ajattelu, jossa Savonlinnan kaupunki toimii ensisijaisesti kulttuurintekijöiden, asukkaiden, yritysten, kaupunkiaktiivien ja muiden toimijoiden toimintaa mahdollistavana alustana. Kaupungin kannalta alusta-ajattelu ei vaadi erityisen merkittäviä uudelleen resursointeja; keskeistä on ajattelutavan muutos, jossa kaupunki ‘luovuttaa toimijuutta’ itse toteuttajille ja toimii itse lähinnä mahdollistajana, koordinoijana ja esille nostajana.

Savonlinna toimii alustana kulttuuritoimijoille. Kuva: Jaakko Huttunen.

Ilmiömäinen kulttuuri vaatii kaupungilta rohkeutta ja kykyä sopeutua uuteen rooliin. Kaupungille ilmiömäinen kulttuuri on tulevaisuusinvestointi: kulttuuri edistää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, houkuttelee uusia asukkaita ja vahvistaa mielikuvaa kaupungista elinvoimaisena kulttuurikaupunkina. Konkreettisina toimenpiteinä kaupunki alustana -ajattelu on verkostojen ja hankkeiden kokoamista, yhteyden pitämistä, tilojen ja tilaisuuksien tarjoamista eri toimijoille. Tämä tukee hyvin Savonlinnan visiota olla kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan Sydämessä.

Strategiaa pohjustettiin neljällä työpajalla, joista jokaisessa oli oma teemansa ja kohderyhmänsä. Työpajat järjestettiin taiteen ja kulttuurin tekijöille, kaupunkilaisten kanssa toimiville, elinvoimatoimijoille sekä alueiden välisen yhteistyön tekijöille. Lisäksi prosessin aikana tehtiin haastatteluja ja käytiin läpi strategia-aineistoja. Yhteensä työpajoilla ja haastatteluilla tavoitettiin lähes 100 taiteen ja kulttuurin kanssa aktiivisesti toimivaa ihmistä Itä-Suomen alueelta.

Työpajojen järjestämisestä, aineiston analyysista ja strategialuonnoksesta vastasivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntijat Jaakko Huttunen, Samuli Manu ja Kirsi Siltanen.

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa