Pohjoismaisten testi- ja demonstraatioalustojen kartoitus

MDI on mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jossa kartoitetaan pohjoismaisia testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita. Testi- ja demonstraatioalustat tarjoavat tietointensiivisille teollisuusyrityksille ympäristön, jossa nämä pääsevät kokeilemaan ideoitaan sekä saavat informaatiota toimintaansa varten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Projekti tehdään yhteistyössä konsortiota johtavan Tanskan teknologisen instituutin, sekä ruotsalaisen Kontigon ja norjalaisen Sintefin kanssa. MDI:n tehtävänä on kartoittaa kansallisella tasolla testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita sekä esitellä muutamia hyviä esimerkkejä onnistuneesta testi- ja demonstraatioalustojen käytöstä. Projektin tuloksena syntyy raportin lisäksi myös interaktiivinen työkalu, jolla voi etsiä erilaisia testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita.