Onnittelut professori Jussi Jauhiaiselle menestyksestä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen haussa

Suomen Akatemia on valinnut strategisen tutkimuksen haussa kolme hanketta Kaupungistuva yhteiskunta -teemaan, kukin arvoltaan 4 M€, toteutettavaksi tulevien 3–6 vuoden aikana. Yksi rahoituksen saaneista hankkeista on professori Jussi Jauhiaisen johtama URMI-projekti, joka keskittyy tutkimaan kaupungistumisen tulevaisuutta ja sen ajureita, kestävää kaupungistumista ja resurssitehokkuutta, kaupungistumisen vaikutuksia alueisiin sekä maahanmuuton vaikutuksia kaupungistumiseen erityisesti Suomen isoimmilla kaupunkiseuduilla. Viestintä ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on laajaa ja osallistavaa sisältäen mm. isoja ennakointiseminaareja ja tutkimuksen teemoihin kohdistettuja yhteiskehittämisen työpajoja. Tutkimustuloksia kerrotaan ja välitetään päätöksentekijöille ja sidosryhmille taajaan ja sosiaalinen media on aktiivisesti käytössä vuorovaikutteisessa viestinnässä.

URMIlle kutsutaan neuvonantajaraati (stakeholder board), jossa on osallistujia valtion, alueiden ja kaupunkien sekä yksityisen ja kolmannen sektorin sidosryhmistä. MDI on sitoutunut projektin toimenpiteisiin neuvonantajaraadin aktiivisena jäsenenä.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio