OmaStadi osallistuva budjetointi tuo kaupunkilaisten toiveet esille ja äänestykseen

Helsingin kaupunki toteuttaa osallistuvaa budjetointia OmaStadi-projekin avulla. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Nyt osallistuva budjetointi on edennyt vaiheeseen, jossa ehdotuksia viimeistellään. Syksyllä 2021 helsinkiläiset pääsevät äänestämään rahoitettavista ehdotuksista, joiden muotoutumiseen voi tutustua koko prosessin ajan OmaStadin verkkosivuilla.

Aiemmin keväällä tuimme OmaStadi projektia vetämällä kahdeksan suurpiirin Alueraksa-työpajaa, joissa kaupunkilaiset työskentelivät ryhmissä jalostaakseen tekemiään ehdotuksia. Alueellisten työpajojen jälkeen keskityttiin teemoittaisiin työpajoihin. Teemaraksoihin koottiin samaan teemaan liittyviä kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia, joita käsiteltiin yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Teemoja ovat ekologisuus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, oppiminen ja osaaminen, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Teemaraksojen tavoitteena oli, että asiantuntijat ja kaupunkilaiset yhdessä viimeistelevät ehdotuksia, jotta ne ovat toteutuskelpoisia ja täyttävät OmaStadi-kriteerit.  

Kaupunkilaisten ehdotukset koskevat erityisesti ulkoilualueiden kehitystä. Moni toivoo alueelleen saunoja ja uintipaikkoja. Myös puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen parannuksia on ehdotettu runsaasti.

Raksoissa ilahduttavaa oli seurata, kuinka kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntevat virkahenkilöt antautuivat pitkiin ja tuottoisiin keskusteluihin kaupungin kehittämisestä. Käytännön ongelmat ehdotuksien suhteen oikenivat ja syntyi paljon uusia näkemyksiä ja oivalluksia myös tulevaan kehittämiseen. 

OmaStadi on Helsingin osallistuvan budjetoinnin konsepti. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa varojaan. Kaupunkilaiset äänestävät syksyllä 2021 ehdotuksista, ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan. Lisätietoa OmaStadista osoitteessa omastadi.hel.fi.

Lisätietoa

Veera Mustonen
veera.mustonen@mdi.fi

 

 

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa