OmaStadi osallistuva budjetointi tuo kaupunkilaisten toiveet esille ja äänestykseen

Helsingin kaupunki toteuttaa osallistuvaa budjetointia OmaStadi-projekin avulla. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Nyt osallistuva budjetointi on edennyt vaiheeseen, jossa ehdotuksia viimeistellään. Syksyllä 2021 helsinkiläiset pääsevät äänestämään rahoitettavista ehdotuksista, joiden muotoutumiseen voi tutustua koko prosessin ajan OmaStadin verkkosivuilla.

Aiemmin keväällä tuimme OmaStadi projektia vetämällä kahdeksan suurpiirin Alueraksa-työpajaa, joissa kaupunkilaiset työskentelivät ryhmissä jalostaakseen tekemiään ehdotuksia. Alueellisten työpajojen jälkeen keskityttiin teemoittaisiin työpajoihin. Teemaraksoihin koottiin samaan teemaan liittyviä kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia, joita käsiteltiin yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Teemoja ovat ekologisuus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, oppiminen ja osaaminen, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Teemaraksojen tavoitteena oli, että asiantuntijat ja kaupunkilaiset yhdessä viimeistelevät ehdotuksia, jotta ne ovat toteutuskelpoisia ja täyttävät OmaStadi-kriteerit.  

Kaupunkilaisten ehdotukset koskevat erityisesti ulkoilualueiden kehitystä. Moni toivoo alueelleen saunoja ja uintipaikkoja. Myös puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen parannuksia on ehdotettu runsaasti.

Raksoissa ilahduttavaa oli seurata, kuinka kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntevat virkahenkilöt antautuivat pitkiin ja tuottoisiin keskusteluihin kaupungin kehittämisestä. Käytännön ongelmat ehdotuksien suhteen oikenivat ja syntyi paljon uusia näkemyksiä ja oivalluksia myös tulevaan kehittämiseen. 

OmaStadi on Helsingin osallistuvan budjetoinnin konsepti. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa varojaan. Kaupunkilaiset äänestävät syksyllä 2021 ehdotuksista, ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan. Lisätietoa OmaStadista osoitteessa omastadi.hel.fi.

Lisätietoa

Veera Mustonen
veera.mustonen@mdi.fi

 

 

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa