OmaStadi osallistuva budjetointi tuo kaupunkilaisten toiveet esille ja äänestykseen

Helsingin kaupunki toteuttaa osallistuvaa budjetointia OmaStadi-projekin avulla. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Nyt osallistuva budjetointi on edennyt vaiheeseen, jossa ehdotuksia viimeistellään. Syksyllä 2021 helsinkiläiset pääsevät äänestämään rahoitettavista ehdotuksista, joiden muotoutumiseen voi tutustua koko prosessin ajan OmaStadin verkkosivuilla.

Aiemmin keväällä tuimme OmaStadi projektia vetämällä kahdeksan suurpiirin Alueraksa-työpajaa, joissa kaupunkilaiset työskentelivät ryhmissä jalostaakseen tekemiään ehdotuksia. Alueellisten työpajojen jälkeen keskityttiin teemoittaisiin työpajoihin. Teemaraksoihin koottiin samaan teemaan liittyviä kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia, joita käsiteltiin yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Teemoja ovat ekologisuus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, oppiminen ja osaaminen, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Teemaraksojen tavoitteena oli, että asiantuntijat ja kaupunkilaiset yhdessä viimeistelevät ehdotuksia, jotta ne ovat toteutuskelpoisia ja täyttävät OmaStadi-kriteerit.  

Kaupunkilaisten ehdotukset koskevat erityisesti ulkoilualueiden kehitystä. Moni toivoo alueelleen saunoja ja uintipaikkoja. Myös puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen parannuksia on ehdotettu runsaasti.

Raksoissa ilahduttavaa oli seurata, kuinka kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntevat virkahenkilöt antautuivat pitkiin ja tuottoisiin keskusteluihin kaupungin kehittämisestä. Käytännön ongelmat ehdotuksien suhteen oikenivat ja syntyi paljon uusia näkemyksiä ja oivalluksia myös tulevaan kehittämiseen. 

OmaStadi on Helsingin osallistuvan budjetoinnin konsepti. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa varojaan. Kaupunkilaiset äänestävät syksyllä 2021 ehdotuksista, ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan. Lisätietoa OmaStadista osoitteessa omastadi.hel.fi.

Lisätietoa

Veera Mustonen
veera.mustonen@mdi.fi

 

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa