MDI tukee Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelua

Perinteisten lakisääteisten kotouttamisohjelmien laatimisen lisäksi kunnissa ja maakunnissa on ryhdytty laatimaan maahanmuutto-ohjelmia, joissa huomioidaan aiempaa enemmän työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Etelä-Pohjanmaan muuttoliikkeen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman. MDI tukee ohjelman valmistelutyötä marraskuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana.

Työ jakautuu taustaselvitykseen ja ohjelmavalmistelun fasilitointiin, jossa ohjelman sisällöt muotoillaan vuorovaikutteisesti yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Toimintaympäristö- ja tarveanalyysissä tehdään viimeisimpään tilastotietoon perustuva alueprofiili Etelä-Pohjanmaan maahanmuuton tilanteesta ja maahanmuuttajien rakenteesta sekä kootaan maakunnan keskeisten toimijoiden näkemyksiä maahanmuutto-ohjelman päätavoitteista, tavoiteltavista vaikutuksista ja tuloksista. Ohjelman sisältöjä työstetään yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa työpajoissa. Ohjelman sisällöt kootaan raporttiin, joka julkaistaan sähköisessä muodossa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen