MDI tukee Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelua

Perinteisten lakisääteisten kotouttamisohjelmien laatimisen lisäksi kunnissa ja maakunnissa on ryhdytty laatimaan maahanmuutto-ohjelmia, joissa huomioidaan aiempaa enemmän työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Etelä-Pohjanmaan muuttoliikkeen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman. MDI tukee ohjelman valmistelutyötä marraskuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana.

Työ jakautuu taustaselvitykseen ja ohjelmavalmistelun fasilitointiin, jossa ohjelman sisällöt muotoillaan vuorovaikutteisesti yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Toimintaympäristö- ja tarveanalyysissä tehdään viimeisimpään tilastotietoon perustuva alueprofiili Etelä-Pohjanmaan maahanmuuton tilanteesta ja maahanmuuttajien rakenteesta sekä kootaan maakunnan keskeisten toimijoiden näkemyksiä maahanmuutto-ohjelman päätavoitteista, tavoiteltavista vaikutuksista ja tuloksista. Ohjelman sisältöjä työstetään yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa työpajoissa. Ohjelman sisällöt kootaan raporttiin, joka julkaistaan sähköisessä muodossa.