MDI tukee Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelua

Perinteisten lakisääteisten kotouttamisohjelmien laatimisen lisäksi kunnissa ja maakunnissa on ryhdytty laatimaan maahanmuutto-ohjelmia, joissa huomioidaan aiempaa enemmän työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Etelä-Pohjanmaan muuttoliikkeen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman. MDI tukee ohjelman valmistelutyötä marraskuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana.

Työ jakautuu taustaselvitykseen ja ohjelmavalmistelun fasilitointiin, jossa ohjelman sisällöt muotoillaan vuorovaikutteisesti yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Toimintaympäristö- ja tarveanalyysissä tehdään viimeisimpään tilastotietoon perustuva alueprofiili Etelä-Pohjanmaan maahanmuuton tilanteesta ja maahanmuuttajien rakenteesta sekä kootaan maakunnan keskeisten toimijoiden näkemyksiä maahanmuutto-ohjelman päätavoitteista, tavoiteltavista vaikutuksista ja tuloksista. Ohjelman sisältöjä työstetään yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa työpajoissa. Ohjelman sisällöt kootaan raporttiin, joka julkaistaan sähköisessä muodossa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa