MDI tukee Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelua

Perinteisten lakisääteisten kotouttamisohjelmien laatimisen lisäksi kunnissa ja maakunnissa on ryhdytty laatimaan maahanmuutto-ohjelmia, joissa huomioidaan aiempaa enemmän työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Etelä-Pohjanmaan muuttoliikkeen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman. MDI tukee ohjelman valmistelutyötä marraskuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana.

Työ jakautuu taustaselvitykseen ja ohjelmavalmistelun fasilitointiin, jossa ohjelman sisällöt muotoillaan vuorovaikutteisesti yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Toimintaympäristö- ja tarveanalyysissä tehdään viimeisimpään tilastotietoon perustuva alueprofiili Etelä-Pohjanmaan maahanmuuton tilanteesta ja maahanmuuttajien rakenteesta sekä kootaan maakunnan keskeisten toimijoiden näkemyksiä maahanmuutto-ohjelman päätavoitteista, tavoiteltavista vaikutuksista ja tuloksista. Ohjelman sisältöjä työstetään yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa työpajoissa. Ohjelman sisällöt kootaan raporttiin, joka julkaistaan sähköisessä muodossa.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous