MDI toteuttaa Fingon vaikuttamistyön arvioinnin

Fingo on suomalainen kattojärjestö 300:lle kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja globaalikasvatusta tekevälle jäsenjärjestölle, joka perustettiin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen yhdistäessä toimintansa syksyllä 2018. Järjestön vaikuttamistyö keskittyy erityisesti kestävän kehityksen, kehityspolitiikan, ilmastonmuutoksen ja kestävän talouden teemoihin. Fingon kehitysyhteistyöohjelma on laadittu vuosille 2019-2021 ja sen keskeisenä ohjelmatavoitteena on ollut, että poliittiset päättäjät ja viranhaltijat hyödyntävät kansalaisyhteiskunnan asiantuntemusta ja edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä päätöksenteossa. Vaikuttamistyön tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon järjestön edistämien tavoitteiden mukaisesti. MDI toteuttaa Fingon vaikuttamistyön arvioinnin heinä-lokakuun 2020 aikana ennakoivana vaikuttavuusarviointina, jossa toimintaa arvioidaan suhteessa pitkän aikavälin tavoitteisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön ja sen tarpeisiin. Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin prosessissa vaikutusten syntypolut mallinnetaan ja polkujen avulla tarkastellaan, onko tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia saatu aikaiseksi ja erityisesti ollaanko pidemmällä aikavälillä havaittavaksi tulevia vaikutuksia/päämääriä saavuttamassa. Arviointityön aikana laaditaan malli, joka tukee toiminnan kehittämistä, erityisesti seuraavaa vuosien 2022-2025 vaikuttamistyön ohjelmaa ajatellen.

Tehtävän väliarvioinnin aineistoina hyödynnetään Fingon strategisen johtamisen aineistoja, kirjallisia materiaaleja ja haastatteluja. Arvioinnilla pyritään tukemaan toiminnan kehittämistä, erityisesti seuraavaa vuosien 2022-2025 ohjelmaa ajatellen.

Arviointi valmistuu lokakuussa 2020.

Lisätietoja antavat

Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi

Senja Väätäinen-Chimpuku, Fingo
senja.vaatainen@fingo.fi

 

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne