MDI mukana toteuttamassa Oulun innovaatioallianssin vaikuttavuusarviointia

A person is writing notes on his / her notebook.

Oulun innovaatioallianssin (OIA) visiona on olla Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi. Tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä ratkaista globaaleja ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia. Työkaluna kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa on ekosysteemisopimus, joka kiteyttää verkoston yhteiset tavoitteet ja toimijoiden tärkeimmät toimenpiteet. 

MDI tukee yhteistyössä VTT:n kanssa Oulun Innovaatioallianssin (OIA) strategian ja yhteistyölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen vaikuttavuusarviointia. Ekosysteemimäinen ja verkostomainen toiminta on tämän päivän vastaus kaupunkien missiolähtöisen innovaatio- ja elinvoimapolitiikan toteuttamiseksi. Tämän kokonaisuuden ja sen vuorovaikutuksellisen dynamiikan ymmärtäminen ja arviointi vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ja mittareita, jotka ottavat myös nykyistä paremmin huomioon ekosysteemien lisäarvon yrityksille, tutkimusorganisaatioille sekä laajemmin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumiseen. 

Toteutus rakentuu aiemmalle Innokaupunkien kehittämistyölle vaikuttavuuden seurannassa ja arvioinnissa. Alkusyksyyn jatkuvassa hankkeessa laaditaan vaikuttavuusarvioinnin viitekehys ja sovelletaan sitä arvioinnin toteutukseen. Lopputulemana syntyy vaikuttavuusarvio ja seurannan malli myös jatkossa sovellettavaksi. 

Työ on lähtenyt liikkeelle dokumenttianalyysilla ja haastatteluilla kesäkuun ensimmäisellä puoliskolla.   

Lisätietoja antavat:

Kaisa Lähteenmäki-Smith, projektipäällikkö MDI:ssä (kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi, 050-513 4810) Johanna Leväsluoto, vastuuhenkilö VTT:llä (johanna.levasluoto@vtt.fi, 040-1625875)
Maria Vuorensola, työtä Business Oulu Oy:ssä johtava ohjelmapäällikkö (040 760 1288)  

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne