MDI arvioimaan Varsinais-Suomen liikennestrategiaa

MDI arvioi yhteistyössä Linean kanssa Varsinais-Suomen liikennestrategiaa 2035+, joka valmistui vuonna 2014. Sen jälkeen useiden suunnitelman toimenpiteiden toteutus on edennyt. Myös toimintaympäristössä on tapahtunut useita muutoksia, joiden pohjalta on tarpeen arvioida suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden päivitystarvetta. Samaan aikaan lainsäädännön muutokset ja hallinnon uudistukset ml. valmisteilla oleva maakuntahallinto tuovat muutostarpeita liikennejärjestelmäsuunnittelun organisointiin ja sisältöön.

Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tilasivat konsulttityön, jonka tehtävänä on nykyisen liikennestrategian arviointi ml. tavoitteiden ja toteutusohjelman tarkistaminen sekä uuden lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin lähtökohtien määrittely. MDI vastaa projektissa toimintaympäristön analyysistä sekä työpajojen fasilitoinnista.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin