Kristiina Helenius ja Natalia Rincon MDI:n neuvonantajiksi, Minna Utriainen kumppaniksi


MDI:n vaikuttamisen, kansainvälisen toimintaympäristön ja kaupunkisuunnittelun siipi saa vahvistusta kesän kynnyksellä. Saamme iloksemme ilmoittaa, että KTM Kristiina Helenius ja arkkitehti Natalia Rincon liittyvät neuvonantajatiimiin. Kristiina on vienyt Suomea ulkomaille ja ulkomaita Suomeen parinkymmenen vuoden ajan. Päivätyönään Nordic West Officen Yhdysvalloista vastaavana johtajana hän haluaa varmistaa, että pohjoismainen ääni kuuluu supervallan pääkaupungissa. Hän toimii MDI:n kansainvälisen toimintaympäristön ja Yhdysvaltain neuvonantajana. Natalia on arkkitehti ja tietojärjestelmätieteen insinööri, joka innostuu kansalaisten osallistumisesta, kaupunkisuunnittelusta ja fiksuista kaupungeista. Hän on perustanut ja toimii CHAOS architects -yrityksen toimitusjohtajana sekä kirjoittaa työn ohella kaupunkisuunnittelun väitöskirjaansa Aalto-yliopistolle. MDI:ssä hän toimii kaupunkipolitiikan neuvonantajana.

”Kristiina tuo sillanpääaseman uudelle mantereelle ja antaa perspektiiviä katsoa maamme ja maanosamme menoa ulkopuolelta. Natalia taas edustaa tulevaisuutta jo tänään, hän on 4. sektorin puolestapuhuja ja tekijä, maahan muuttanut start-up-yrittäjä ja aktivisti”, kuvailee MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

Meillä on myös ilo ilmoittaa hyväksi koetusta kumppanuudesta Minna Utriaisen ja Nitroid xD Oy:n kanssa. Minna Utriainen on rautainen ja rohkea strategisen viestinnän asiantuntija.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa