Kävelykierros toi asukkaat mukaan visiotyöhön Keravalla

Kerava on osa voimakkaasti kasvavaa Helsingin seutua, jossa kehitystrendinä on asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan painottuminen keskusta-alueille sekä asemanseutujen ympärille. Keravan kaupunki kasvaa vauhdilla, ja Lapilan asuinalue tunnistetaan potentiaalisesti tärkeäksi kasvualueeksi lähellä hyviä joukkoliikenteen kulkuyhteyksiä. Lapilan alue sijaitsee myös tulevan asuntomessualueen läheisyydessä, ja huomio aluetta kohtaan kasvaa jatkuvasti. 

Uusi Kaupunki -kollektiivi suunnitteli MDI:n tukemana Keravan asemanseudun ja Keravan kartanon väliselle Lapilan asuinalueelle rakenteellisen kasvuvision. Tulevaisuuden potentiaalista täydennysrakentamista varten Uusi Kaupunki ja MDI laativat vision siitä, miltä tulevaisuuden Lapila voisi näyttää. Visiotyö on osa MDI:n ja Uusi Kaupunki -kollektiivin kaupunginosavisioiden sarjaa. Aiemmin visiotöitä on laadittu Helsingissä Malmin sekä Mellunkylän alueille.

Lapilan alue ilmasta kuvattuna. Suunnitellut rakennukset ja kaavat sijoitettu suunnitelman mukaisesti. Alueella on paljon metsää.
Ilmakuvasovitusnäkymä Lapilasta etelän suunnasta nähtynä. Kuva Uusi Kaupunki -kollektiivi

MDI:n rooli painottui alueen asukkaiden kanssa toteutettuun kävelykierrokseen. Kierroksen aikana asukkailla oli mahdollisuus tutustua yleissuunnitelman alustavaan sisältöön ja keskustella sekä ratkaisuista että laajemmin Lapilan kehittämisestä. Kävelykierrokselle osallistui noin 40–50 asukasta, kaupungin asiantuntijoita sekä konsulttityöryhmän edustajat.

Projektin tuloksena syntyi viitteellistä kaava-aineistoa havainnekuvineen, jota kaupungin suunnittelijat hyödyntävät jatkotyöstön pohjana. Projektin tulokset tuovat esiin, miten alueen täydennysrakentamisella voidaan vahvistaa Lapilan alueen vahvuuksia ja saadaan vastattua merkittävimpiin kehitykseen liittyviin kysymyksiin.

Ihmiset ringissä keskustelemassa katuvalon valossa kävelytiellä.
Tunnelmia asukaskävelyltä marraskuussa 2021. Kuva: Timo Hämäläinen

Lapilan yleissuunnitelmaan pääsee tutustumaan tästä.