Jyväskylän kulttuurisuunnitelma kirkastaa kulttuurin kehittämisen vision

Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma päivitetään osana kaupunkistrategian päivitystä. Ensi keväänä valmistuvaa päivitystä työstetään tiiviisti yhdessä suunnitelman työryhmän sekä kuntalaisten, päättäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Osana suunnitelmaprosessia Jyväskylän päättäjät ja vapaan kentän toimijat vierailevat paikallisissa kulttuurikohteissa.

Päivityksen tavoitteena on kiteyttää ja kirkastaa kulttuurin toimialan visiota ja strategisia tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on parantaa suunnitelman tavoitteiden seurattavuutta ja edistää toiminnan arviointia. Seurannan ja arvioinnin tueksi laaditaan erillinen seurantakehikko.

Päivitetty suunnitelma on tarkoitus sovittaa yhteen kaupunkistrategian päivityksen kanssa: lopputuloksena on ymmärrettävä, helposti hyödynnettävä sekä visuaalisesti mielenkiintoinen suunnitelma, joka osaltaan viestii laajemmalle yleisölle kulttuurin toimialan tekoja Jyväskylän kaupungin strategian toteutumisessa. Työ valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä.