Hallitus etsii aluekehittämiselle uutta suuntaa ja keinoja edistää eri tyyppisten alueiden yhteistyötä aluekehittämisessä

Valtioneuvosto on tilannut selvityshankkeen, joka tuottaa tietoa erilaisista toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista aluekehittämisen verkostoyhteistyölle (VALUMA-hanke).  Hankkeessa on tähän mennessä koottu yhteen nykytilannetta aluekehittämisen verkostoista, ja mitä verkostoista tiedetään Suomessa ja muissa keskeisissä verrokkimaissa (erityisesti Pohjoismaissa). Hankkeessa tullaan syksyn aikana selvittämään tarkemmin, millainen toimintamalli tukisi parhaiten alueiden omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista.

Toiseksi tarkastellaan, kuinka verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteitä, ja millainen on verkostojen tehtävä aluekehittämisen kokonaisuudessa. Mallien muotoilu tapahtuu vuorovaikutteisesti alueiden edustajien, ministeriöiden sekä keskeisten muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tukea hallitusohjelman mukaista alue- ja kaupunkikehittämisen verkostoyhteistyön käynnistämistä sekä kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja instrumenttien valmistelua. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Selvitystä toteuttaa MDI yhdessä Nordregion ja Forefront Oy:n kanssa.

Lisätietoja: https://www.mdi.fi/valuma/