Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalli (VALUMA-hanke)

Valtioneuvosto on tilannut selvityshankkeen, joka tuottaa tietoa erilaisista toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista aluekehittämisen verkostoyhteistyölle.

Käytännössä kyse on siitä, millaisia ovat vaikuttavat kaupunkien ja alueiden väliset yhteistyömuodot aluekehittämisessä. On tärkeä tunnistaa mihin ja miten aluekehittämisen resursseja pitäisi jatkossa kohdistaa, jotta verkostoyhteistyö olisi alueiden kehittämisen kannalta vaikuttavaa.

Tarkoituksena on tukea hallitusohjelman mukaista alue- ja kaupunkikehittämisen verkostoyhteistyön käynnistämistä sekä kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja instrumenttien valmistelua. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

MDI toteuttaa aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleja (VALUMA-hanke) koskevaa selvityshanketta yhdessä Forefront Oy:n ja Nordregion kanssa. Hankkeen kumppanitahoina ovat lisäksi MAL- ja seutukaupunkiverkostot.

Selvityshankkeen päätavoitteet:

 • kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista
 • tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi.

Tietoa tarvitaan, jotta alueiden verkostomaista sekä poikkihallinnollista, sektorirajat ylittävää kehittämistyötä voidaan tukea entistä osuvammin. Erityisen tärkeää on sovittaa verkostotyö mahdollisiin alkavan hallituskauden alueellisen kehittämisen uudistuksiin. Lisäksi mm. kansallisten aluekehittämisen painopisteiden valmistelu vaikuttaa verkostojen toimintaan ja niille asetettaviin odotuksiin.

Hankkeessa selvitetään ja tarkastellaan:

 • millainen toimintamalli tukisi parhaiten alueiden omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista
 • kuinka verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutusta
 • millainen ennakkoarviointikehikko verkostomaiselle toimintatavalle voidaan luoda
 • millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla voidaan ennakoida olevan

Toimintamallien vaihtoehdot arvioidaan ja muotoillaan siten, että ne soveltuvat aluekehittämisen toimintaympäristöön, eri aluetasoille ja sekä kaupunkeihin että maaseutumaisille alueille. Hankkeen toteutusaika on 5/2019 – 2/2020.

VALUMA-hankkeen loppuseminaari 13.2.2020

Tervetuloa torstaina 13.2.2020 klo 13-16 Helsingissä (YM, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali) järjestettävään seminaariin aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista. Tilaisuutta voi seurata myös etänä Skype-yhteydellä.

Tilaisuudessa esitellään valtioneuvoston tilaaman VALUMA-hankkeen tuloksia vaikuttavasta aluekehittämisen verkostoyhteistyöstä. Selvityksessä kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja alueiden välisen verkostoyhteistyöhön sekä malleja verkostoyhteistyöhön rahoitukseen. Hankkeessa on koottu tietoa nykytilanteesta ja esimerkkejä aluekehittämisen verkostoyhteistyön malleista meillä Suomessa ja muissa maissa.

Iltapäivän ohjelmassa luvassa mm.:

 • Selvityshankkeen tulokset
 • Aluekehittämisen verkostoyhteistyö TEM:n näkökulmasta
 • Paneelikeskustelu, jossa kuullaan terveisiä Ruotsista ja muista pohjoismaista aluekehittämisen verkostoista.

ILMOITTAUDU tilaisuuteen viimeistään ma 10.2. Kutsua saa mielellään välittää edelleen! (Ilmoittautuminen sulkeutunut)

VALUMA-hanke kuuluu valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Hankkeen toteutuksesta vastaa MDI:n, Forefront Oy:n ja Nordregion muodostama konsortio.

Hankkeen aineistonkeruu

Hankkeen tiedonkeruu rakentuu karkeasti kolmesta vaiheesta, joista kaksi ensimmäistä käynnistyy jo kesän 2019 aikana ja vuorovaikutteisin kolmas vaihe syyskuussa 2019.

 1. vaiheessa syvennytään aluekehittämisjärjestelmää koskeviin uudistuksiin ja alueiden kehittämisen tilanteeseen kansallisesti ja alueilla. Lisäksi käydään läpi aiheeseen liittyvää selvitys- ja tutkimuskirjallisuutta.
 2. vaiheessa kartoitetaan dokumenttien ja haastatteluiden avulla aluekehittämisen verkostoitumisen hyvät käytännöt ja haasteet Suomessa ja valikoiduissa muissa maissa – erityisesti pohjoismaissa. Lisäksi selvitetään alueiden kiinnostus verkostoitumiseen sisällöllisten teemojen tai toimintamallien suhteen sekä tarpeet alueiden välisen yhteistyön tuelle.
 3. vaiheessa muotoillaan vaihtoehdot alueiden välisen verkostoyhteistyön toimintamalleiksi sekä malleista ennakkovaikutusten arviointi. Mallien muotoilu tapahtuu vuorovaikutteisesti alueiden edustajien, ministeriöiden sekä keskeisten muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja hankkeesta tietokayttoon.fi -sivuistolla.

Selvityksen ajantasainen aineisto löytyy Howspace-alustalta,  jossa on myös kommentointimahdollisuus. Alla on lyhyt ohjeistus siitä, miten pääset tutustumaan selvityksen taustaan, tilanteeseen ja materiaaleihin:

 1. Siirry Howspace-alustalle.
 2. Sivusto kysyy sähköpostiosoitettasi. Kirjoita sähköpostiosoitteesi avautuvaan tekstikenttään ja klikkaa ”rekisteröidy”.
 3. Tämän jälkeen saat Howspace-sivustolta vastauksena sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset sivulle.