Ajankohtaista

Haluamme tukea tiedolla Suomen alueiden kehitystä. Ajankohtaisimman tiedon löydät täältä.

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Miten hyvinvointialueet aikovat toteuttaa YK:n sosiaalisen kestävyyden tavoitteita – ja puolittaa Suomen lapsiköyhyyden?  

Suomessa kunnat ovat tähän asti vastanneet noin 60 prosentista YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden toteuttamista. Kun hallinnollinen vastuu sosiaalisesta hyvinvoinnista, lapsi- ja perhepolitiikasta ja terveydenhuollosta on nyt siirtynyt hyvinvointialueille, mitä tapahtuu sosiaalisen kestävyyden Agenda2030-tavoitteiden toteuttamiselle?

Lue lisää Miten hyvinvointialueet aikovat toteuttaa YK:n sosiaalisen kestävyyden tavoitteita – ja puolittaa Suomen lapsiköyhyyden?  

Tiedolla johtaminen kunnissa: “Kun avaan Kuntakortin, tiedän että saan viimeisimmän tiedon”

Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kertoo, että kuntatyössä tietoa tarvittaisiin usein nopeammin kuin mitä sitä saadaan. Toimenpideaikaa menee hukkaan. Kuntakortista kaupunki saa aina uusimmat tiedot. Samalla kunta säästää aikaa, joka tietojen keräämiseen ja muotoiluun olisi mennyt. Tiedolla johtaminen toimii.

Lue lisää Tiedolla johtaminen kunnissa: “Kun avaan Kuntakortin, tiedän että saan viimeisimmän tiedon”