Arkistot kuukauden mukaan: Marraskuu 2015

Kansallinen kaupunkiverkko supistunut, mutta kärki leventynyt 20 vuodessa

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on päivittänyt kaupunkiverkkotutkimuksen, jolla on seurattu ja kehitetty kansallista kaupunkiverkkoa ja suomalaisia kaupunkiseutuja 20 vuoden ajan. Kansallinen kaupunkiverkko on edelleen kattava. Suomessa on 30 toiminnallisesti merkittävää kaupunkiseutua. Kaupunkiseutujen joukosta on pudonnut viisi kaupunkiseutua, mutta vahvoja monipuolisia korkeakoulukaupunkiseutuja on nyt enemmän. Kehitys vyöhykkeellistyy, vahvojen kaupunkien kehitys heijastuu yhä laajemmalle alueelle. Suomessa on edelleen … Jatka lukemista Kansallinen kaupunkiverkko supistunut, mutta kärki leventynyt 20 vuodessa

Blogi: Mitä yhteistä on aluekehittämisellä ja taylorismillä?

Aluekehittäminen on kestävyyslaji. Tätä työtä tekevät henkilöt kunnissa, kehitysyhtiöissä, maakuntaliitoissa, ELY-keskuksissa, korkeakouluissa ynnä muissa etsivät vimmatusti uusia keinoja viedä alueilla tärkeäksi tunnistettuja ja koettuja asioita eteenpäin. Työ vaatii nykyolosuhteissa kovaa kuntoa, sitkeyttä ja lehmän hermoja luovia alati tempoilevassa politiikassa ja edetä käsikopelolla sumussa. Urheilussa yleensä lepo auttaa sairastuessa, mutta näihin sairauksiin nyt lepo vaan ei … Jatka lukemista Blogi: Mitä yhteistä on aluekehittämisellä ja taylorismillä?

Kohti elinvoimaisia seutukaupunkeja

Seutukaupunkien kesken on viimeisen kahden vuoden aikana kokeiltu neljää teemaverkostoa, joista yksi on ollut älykkäiden vihreiden kasvun kaupunkien yhteistyö (ÄVKK). Tänään MDI:n juoksuttamassa tilaisuudessa Kuntatalolla summattiin yhteen kahden vuoden kehittämistyötä. Verkosto on saanut konkreettista kehittämistyötä liikkeelle mm. kiertotaloudessa ja energiakysymyksissä sekä kuljetuksessa ja liikenteessä. Verkoston rahoituksellinen vipuvaikutus on ollut kymmenkertainen. Seuraavaksi työstetään tuleville vuosille hankehakemusta, … Jatka lukemista Kohti elinvoimaisia seutukaupunkeja

Ensimmäinen elinvoimaraketti Kouvolaan

MDI työsti syksyllä uusia tuotteita, ja siinä yhteydessä lanseerattiin elinvoimaraketti. Elinvoimaraketin osia ovat elinvoimapolitiikan väylät, saavutettavuus, yritysmyönteisyys, kaavoitus ja asuminen sekä tonttipolitiikka. Ensimmäinen elinvoimaraketin laukaisualusta rakennetaan Kouvolaan. Työn tuloksena on konkreettinen, tiivis ja selkeä Kouvolan elinvoimaisuutta korostava ja vahvistava ohjelma, josta löytyvät tärkeimmät toimenpiteet ja kehittämiskohteet. Työ toimii emäaluksena useille meneillään oleville ohjelmille, kuten mm. … Jatka lukemista Ensimmäinen elinvoimaraketti Kouvolaan

Onko fillari MaaSin puuttuva pyörä?

MDI on mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna -konseptissa) maailmalla ja Suomessa. Työssä kartoitetaan onnistuneita kokeiluja maailmalta ja pohditaan, miten niitä voidaan tuoda suomalaisille kaupunkiseuduille. MDI:n roolina on erityisesti kartoittaa eri toimijoiden roolia ja käytännön kokeilujen mahdollisuuksia kaupunkiseuduilla. MDI toimii Liikenneviraston tilaamassa työssä Swecon alihankkijana. Selvitys tehdään isolla vaihteella, eli loppuvuoden 2015 … Jatka lukemista Onko fillari MaaSin puuttuva pyörä?