Onko fillari MaaSin puuttuva pyörä?

MDI on mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna -konseptissa) maailmalla ja Suomessa. Työssä kartoitetaan onnistuneita kokeiluja maailmalta ja pohditaan, miten niitä voidaan tuoda suomalaisille kaupunkiseuduille. MDI:n roolina on erityisesti kartoittaa eri toimijoiden roolia ja käytännön kokeilujen mahdollisuuksia kaupunkiseuduilla. MDI toimii Liikenneviraston tilaamassa työssä Swecon alihankkijana. Selvitys tehdään isolla vaihteella, eli loppuvuoden 2015 aikana.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio