Onko fillari MaaSin puuttuva pyörä?

MDI on mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna -konseptissa) maailmalla ja Suomessa. Työssä kartoitetaan onnistuneita kokeiluja maailmalta ja pohditaan, miten niitä voidaan tuoda suomalaisille kaupunkiseuduille. MDI:n roolina on erityisesti kartoittaa eri toimijoiden roolia ja käytännön kokeilujen mahdollisuuksia kaupunkiseuduilla. MDI toimii Liikenneviraston tilaamassa työssä Swecon alihankkijana. Selvitys tehdään isolla vaihteella, eli loppuvuoden 2015 aikana.