Kohti elinvoimaisia seutukaupunkeja

Seutukaupunkien kesken on viimeisen kahden vuoden aikana kokeiltu neljää teemaverkostoa, joista yksi on ollut älykkäiden vihreiden kasvun kaupunkien yhteistyö (ÄVKK). Tänään MDI:n juoksuttamassa tilaisuudessa Kuntatalolla summattiin yhteen kahden vuoden kehittämistyötä. Verkosto on saanut konkreettista kehittämistyötä liikkeelle mm. kiertotaloudessa ja energiakysymyksissä sekä kuljetuksessa ja liikenteessä. Verkoston rahoituksellinen vipuvaikutus on ollut kymmenkertainen. Seuraavaksi työstetään tuleville vuosille hankehakemusta, jonka yksi potentiaalinen rahoitusmahdollisuus on TEMin uusi AIKO-rahoitus.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa