YTYÄ maakuntiin!

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoite on nostaa Suomi kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä osana hallitusohjelman työllistämistavoitetta 2017–18 käynnistetään työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle. Kokeiluun on valittu yhdeksän aluetta, joista kolme on maakuntia ja kuusi kuntia tai niiden muodostamia laajempia alueita.

Käynnissä oleva maakuntauudistus on viivästyttänyt alueellisten kokeilujen käynnistymistä. Samalla maakuntauudistus muokkaa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uuteen uskoon. Kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyy perustettaville maakunnille ja niiden toteutuksen lähtökohtana on hyödyntää markkinoita.

Yrittäjyyttä ja TYöllisyyttÄ maakuntiin tavoitteena on arvioida työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja ja tarjota kokeilujen aikana alueille tukea ja sparrausta kokeilujen onnistuneeseen läpivientiin. MDI osallistuu YTYÄ-hankkeeseen Demos Helsingin kumppanina yhdessä Common Dialoguesin kanssa. MDI vastaa kokeilujen vaikuttavuuden, toimintamallien ja sovellettavuuden arvioinnista sekä kokeilualueiden vertaistuesta ja sparrauksesta. Työ toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena (VN TEAS) ja se on käynnistynyt keväällä 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa