YTYÄ maakuntiin!

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoite on nostaa Suomi kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä osana hallitusohjelman työllistämistavoitetta 2017–18 käynnistetään työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle. Kokeiluun on valittu yhdeksän aluetta, joista kolme on maakuntia ja kuusi kuntia tai niiden muodostamia laajempia alueita.

Käynnissä oleva maakuntauudistus on viivästyttänyt alueellisten kokeilujen käynnistymistä. Samalla maakuntauudistus muokkaa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uuteen uskoon. Kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyy perustettaville maakunnille ja niiden toteutuksen lähtökohtana on hyödyntää markkinoita.

Yrittäjyyttä ja TYöllisyyttÄ maakuntiin tavoitteena on arvioida työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja ja tarjota kokeilujen aikana alueille tukea ja sparrausta kokeilujen onnistuneeseen läpivientiin. MDI osallistuu YTYÄ-hankkeeseen Demos Helsingin kumppanina yhdessä Common Dialoguesin kanssa. MDI vastaa kokeilujen vaikuttavuuden, toimintamallien ja sovellettavuuden arvioinnista sekä kokeilualueiden vertaistuesta ja sparrauksesta. Työ toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena (VN TEAS) ja se on käynnistynyt keväällä 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022