YTYÄ maakuntiin!

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoite on nostaa Suomi kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä osana hallitusohjelman työllistämistavoitetta 2017–18 käynnistetään työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle. Kokeiluun on valittu yhdeksän aluetta, joista kolme on maakuntia ja kuusi kuntia tai niiden muodostamia laajempia alueita.

Käynnissä oleva maakuntauudistus on viivästyttänyt alueellisten kokeilujen käynnistymistä. Samalla maakuntauudistus muokkaa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uuteen uskoon. Kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyy perustettaville maakunnille ja niiden toteutuksen lähtökohtana on hyödyntää markkinoita.

Yrittäjyyttä ja TYöllisyyttÄ maakuntiin tavoitteena on arvioida työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja ja tarjota kokeilujen aikana alueille tukea ja sparrausta kokeilujen onnistuneeseen läpivientiin. MDI osallistuu YTYÄ-hankkeeseen Demos Helsingin kumppanina yhdessä Common Dialoguesin kanssa. MDI vastaa kokeilujen vaikuttavuuden, toimintamallien ja sovellettavuuden arvioinnista sekä kokeilualueiden vertaistuesta ja sparrauksesta. Työ toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena (VN TEAS) ja se on käynnistynyt keväällä 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne