Yhdeksän kuukautta innovaatioleiristä – tuloksena uusia verkostoja, hankehakemuksia ja kiinnostavia avauksia ravinteiden kiertoon

Huhtikuussa 2018 MDI oli mukana järjestämässä Ravinnekierrätyksen innovaatioleiriä, joka järjestettiin osana Ravinnekierrätyksen kärkihanketta. Järjestelyistä vastasivat Luonnonvarakeskus ja Maaseutuverkosto. Leirillä etsittiin symbioottisia ratkaisuja ravinnekierrätyksen tehostamiseksi sekä konkreettisia avauksia ja jatkoaskeleita kiertotalouden mukaisen yritystoiminnan edistämiseksi. Leirillä 36 osallistujaa innovoi neljässä ryhmässä ratkaisuja ravinteiden kiertoon teemoissa, jotka käsittelivät biokaasua, elintarvikkeita, jätevettä ja lantaa. Voittaja, biokaasuryhmä, pääsi tapaamaan ministeri Tiilikaisen kesäkuussa ja kertomaan ideoistaan. Leirin tuloksista tehtiin podcast, jonka voi kuunnella täältä.

Reilu puoli vuotta leirin jälkeen leiriläisiltä kysyttiin innovaatioleirin pidemmän aikavälin tuloksista. Vastaajat pitivät uusia kontakteja ja verkostoitumista ravinnekierrätyksen ammattilaisten kanssa tärkeimpänä leiriantina. Leiri antoi myös kimmokkeen uusille yhteistyökuvioille yritysten ja tutkimuslaitosten kesken. Lisäksi leirillä kehiteltyjen ideoiden pohjalta syntyi useita hankeideoita, joista yksi sai kärkihankerahoituksen (Kiertoravinne-hanke).

Lannan ravinteiden kiertoa käsitelleen ryhmän idean pohjalta kehitetty ”Kiertoravinne – Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen ravinteiden tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla” -hanke on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimasta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Hankkeella selvitetään Nurmoon suunnitellun biokaasulaitoksen toteutettavuutta. Lisäksi kartoitetaan syötteitä laitokseen ja laitoksen tuottamille kierrätysravinteille vastaanottajia. Hankkeen päätoteuttaja on Heikas Oy ja toteutuksen kumppaneina toimivat Manupork Oy ja Envitecpolis Oy. Hankkeesta voi lukea lisää sivulta https://www.facebook.com/kiertoravinne/