VN TEAS -hankkeessa tutkitaan toimeentulotuen rahoituksen vaikutuksia kuntien toimintaan

Käynnissä olevan VN TEAS -tutkimushankkeen tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten perustoimeentulotuen rahoitusvastuu näkyy kuntien toiminnassa ja miten rahoitusmalli ohjaa kuntien toimintaa ja päätöksentekoa. Hankkeessa arvioidaan lisäksi, mitkä mahdollisuudet kunnilla on vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön ja menoihin ja onko kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustannuksista toiminut kunnille kannusteena vähentää ja ehkäistä toimeentulotuen tarpeen syntymistä.

Tutkimuksen tavoitteena on myös esittää suosituksia siitä, miten rahoitusjärjestelmää voisi kehittää vaikuttavampaan suuntaan ja miten perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää voitaisiin kehittää osana tulevia sote- ja sotu-uudistuksia. NHG toimii työssä päätoteuttajana ja MDI alihankkijana. Työ valmistuu maaliskuun loppuun 2021 mennessä.

Toimeentulotuki on sosiaalihuollon taloudellinen tuki, joka toimii viimesijaisena turvana ihmisille ja perheille turvaten riittävän toimeentulon ihmisarvoista elämää varten. Ennen vuotta 2006 kunnat vastasivat kokonaisuudessaan toimeentulotuen menoista. Vuonna 2006 toimeentulotuen rakennetta uudistettiin ja valtio otti vastatakseen puolet perustoimeentulotuen menoista. Perustoimeentulotuen myöntäminen on ollut vuodesta 2017 ollut teknisesti Kelan vastuulla.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin