Tutkimus yksityisistä palveluntuottajista kasvupalvelujen tuottajina

Maakunta- ja sote-uudistusten yhteydessä toteutettava kasvupalvelu-uudistus kokoaa vuoden 2020 alusta TE-palvelut ja yrityspalvelut julkiseksi kasvupalveluksi ja palvelutuotanto avataan kilpailulle. MDI kartoittaa työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta yhdessä NHG Consulting Oy:n kanssa Suomen palvelumarkkinoiden tilannetta tulevien kasvupalvelujen näkökulmasta sekä selvittää palveluntarjoajien mahdollisuuksia tarjota uudenlaisia palvelukonsepteja. Tutkimus toteutetaan pääosin laajana kyselytutkimuksena, jota täydennetään laadullisilla menetelmillä ja haastatteluilla. Tutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa, joka tukee kasvupalvelumarkkinoiden luomista ja vahvistaa uuden palveluliiketoiminnan syntymistä. Työ valmistuu syyskuussa 2018.