Strategiasparraus Nykarleby Kraftverkille

Nykarleby Kraftverk Ab on Uudenkaarlepyyn kaupungin omistama energiayhtiö, joka tarjoaa pääosin Uudenkaarlepyyn alueella asuville asiakkaille sähkö, vesi-, viemäri sekä kaukolämpöpalveluita. Entinen kaupungin liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2014 alussa osakeyhtiöksi. MDI sparraa Nykarleby Kraftverkin hallitusta ja johtoa toteuttamalla kolmen strategiapäivän sarjan syksyllä 2015. Tavoitteena on selkeyttää yhteistä näkymää yhtiön tulevaisuuden kehittämistarpeista. Työpajat toteutetaan ruotsiksi.

Strategisparrning för Nykarleby Kraftverk

Nykarleby Kraftverk Ab är ett kommunalägt aktiebolag, som producerar el-, värme-, vatten- och avloppsverkstjänster till hushåll och företag inom staden Nykarleby. Före detta kommunala affärsverk bolagiserades i början av 2014. MDI sparrar styrelsen och ledningsgruppen av Nykarleby Kraftverk med en serie av tre strategiworkshopar på hösten 2015. Målet är att klarlägga gemensamma framtidsutsikter av de utvecklingsbehoven företaget har. Hela processen skall genomföras på svenska.