Strategiasparraus Nykarleby Kraftverkille

Nykarleby Kraftverk Ab on Uudenkaarlepyyn kaupungin omistama energiayhtiö, joka tarjoaa pääosin Uudenkaarlepyyn alueella asuville asiakkaille sähkö, vesi-, viemäri sekä kaukolämpöpalveluita. Entinen kaupungin liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2014 alussa osakeyhtiöksi. MDI sparraa Nykarleby Kraftverkin hallitusta ja johtoa toteuttamalla kolmen strategiapäivän sarjan syksyllä 2015. Tavoitteena on selkeyttää yhteistä näkymää yhtiön tulevaisuuden kehittämistarpeista. Työpajat toteutetaan ruotsiksi.

Strategisparrning för Nykarleby Kraftverk

Nykarleby Kraftverk Ab är ett kommunalägt aktiebolag, som producerar el-, värme-, vatten- och avloppsverkstjänster till hushåll och företag inom staden Nykarleby. Före detta kommunala affärsverk bolagiserades i början av 2014. MDI sparrar styrelsen och ledningsgruppen av Nykarleby Kraftverk med en serie av tre strategiworkshopar på hösten 2015. Målet är att klarlägga gemensamma framtidsutsikter av de utvecklingsbehoven företaget har. Hela processen skall genomföras på svenska.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa