Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminta painottuu kehittämistoimintaan

Selvitys STEA-avusteisesta TKI-toiminnasta on julkaistu. Selvityksen mukaan sote-järjestöjen TKI-toiminta on hyvin kehittämispainotteista. Järjestöt tekevät monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja suuri osa järjestöjen TKI-toiminnasta tapahtuukin yhteistyössä. Järjestöjen keskeiset haasteet TKI-toiminnassa liittyvät resursointiin ja osaamiseen. STEAn järjestöille myöntämät avustukset ovat monen sote-järjestön TKI-toiminnan perusedellytys.

Selvityksen tavoitteena oli parantaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminnasta sekä kuvata järjestöjen ja STEA-rahoituksen roolia osana TKI-toimintaa. Tutkimusaineiston muodostivat 21 tapaustutkimukseen valittua STEA-avustusta saanutta kohdetta ja hanketta sote-järjestöissä sekä kysely, joka lähetettiin 1 863:lle STEA-avustusta vuodelle 2020 hakeneelle järjestölle.

Selvityksessä esitetään kehittämissuosituksia järjestöille, STM:lle, STEAlle ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan. Sote-järjestöjen on tehtävä TKI-toimintansa näkyvämmäksi, ja niiden on järjestäydyttävä tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta varten vahvemmin osaksi Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Lisäksi niiden on vahvistettava verkottumista TKI-toiminnassa muiden järjestöjen ja kumppaneiden kanssa ja laadittava suunnitelma tarvittavista TKI-toiminnan pitkäjänteisistä tukirakenteista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEAn on tuettava järjestöjen TKI-toimintaa ja linjattava asiakirjoissa järjestöjen TKI-toiminnasta. Kansallisen innovaatiopolitiikan kannalta on tärkeää, että sote-järjestöjen rooli tunnistetaan ja huomioidaan innovaatiopolitiikassa kansallisesti ja alueilla sekä roolia vahvistetaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Selvityksen toteuttivat yhteistyössä MDI ja NHG Consulting, ja sen tilasi sosiaali- ja terveysministeriö.

Materiaalit

Raportti

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio