Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminta painottuu kehittämistoimintaan

Selvitys STEA-avusteisesta TKI-toiminnasta on julkaistu. Selvityksen mukaan sote-järjestöjen TKI-toiminta on hyvin kehittämispainotteista. Järjestöt tekevät monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja suuri osa järjestöjen TKI-toiminnasta tapahtuukin yhteistyössä. Järjestöjen keskeiset haasteet TKI-toiminnassa liittyvät resursointiin ja osaamiseen. STEAn järjestöille myöntämät avustukset ovat monen sote-järjestön TKI-toiminnan perusedellytys.

Selvityksen tavoitteena oli parantaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminnasta sekä kuvata järjestöjen ja STEA-rahoituksen roolia osana TKI-toimintaa. Tutkimusaineiston muodostivat 21 tapaustutkimukseen valittua STEA-avustusta saanutta kohdetta ja hanketta sote-järjestöissä sekä kysely, joka lähetettiin 1 863:lle STEA-avustusta vuodelle 2020 hakeneelle järjestölle.

Selvityksessä esitetään kehittämissuosituksia järjestöille, STM:lle, STEAlle ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan. Sote-järjestöjen on tehtävä TKI-toimintansa näkyvämmäksi, ja niiden on järjestäydyttävä tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta varten vahvemmin osaksi Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Lisäksi niiden on vahvistettava verkottumista TKI-toiminnassa muiden järjestöjen ja kumppaneiden kanssa ja laadittava suunnitelma tarvittavista TKI-toiminnan pitkäjänteisistä tukirakenteista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEAn on tuettava järjestöjen TKI-toimintaa ja linjattava asiakirjoissa järjestöjen TKI-toiminnasta. Kansallisen innovaatiopolitiikan kannalta on tärkeää, että sote-järjestöjen rooli tunnistetaan ja huomioidaan innovaatiopolitiikassa kansallisesti ja alueilla sekä roolia vahvistetaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Selvityksen toteuttivat yhteistyössä MDI ja NHG Consulting, ja sen tilasi sosiaali- ja terveysministeriö.

Materiaalit

Raportti

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa