Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminta painottuu kehittämistoimintaan

Selvitys STEA-avusteisesta TKI-toiminnasta on julkaistu. Selvityksen mukaan sote-järjestöjen TKI-toiminta on hyvin kehittämispainotteista. Järjestöt tekevät monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja suuri osa järjestöjen TKI-toiminnasta tapahtuukin yhteistyössä. Järjestöjen keskeiset haasteet TKI-toiminnassa liittyvät resursointiin ja osaamiseen. STEAn järjestöille myöntämät avustukset ovat monen sote-järjestön TKI-toiminnan perusedellytys.

Selvityksen tavoitteena oli parantaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminnasta sekä kuvata järjestöjen ja STEA-rahoituksen roolia osana TKI-toimintaa. Tutkimusaineiston muodostivat 21 tapaustutkimukseen valittua STEA-avustusta saanutta kohdetta ja hanketta sote-järjestöissä sekä kysely, joka lähetettiin 1 863:lle STEA-avustusta vuodelle 2020 hakeneelle järjestölle.

Selvityksessä esitetään kehittämissuosituksia järjestöille, STM:lle, STEAlle ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan. Sote-järjestöjen on tehtävä TKI-toimintansa näkyvämmäksi, ja niiden on järjestäydyttävä tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta varten vahvemmin osaksi Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Lisäksi niiden on vahvistettava verkottumista TKI-toiminnassa muiden järjestöjen ja kumppaneiden kanssa ja laadittava suunnitelma tarvittavista TKI-toiminnan pitkäjänteisistä tukirakenteista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEAn on tuettava järjestöjen TKI-toimintaa ja linjattava asiakirjoissa järjestöjen TKI-toiminnasta. Kansallisen innovaatiopolitiikan kannalta on tärkeää, että sote-järjestöjen rooli tunnistetaan ja huomioidaan innovaatiopolitiikassa kansallisesti ja alueilla sekä roolia vahvistetaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Selvityksen toteuttivat yhteistyössä MDI ja NHG Consulting, ja sen tilasi sosiaali- ja terveysministeriö.

Materiaalit

Raportti

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne