PosÄRM tuulivoima

MDI kehittää ja testaa vuoden 2024 aikana toimintamallia positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tueksi osaamisen näkökulmasta.

Metsämaisema, jossa yksi tuulimylly.

MDI kehittää ja testaa toimintamallia positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tueksi osaamisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitettävää toimintamallia voidaan soveltaa positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin eri aloille. Malli pilotoidaan tuulivoima-alalle, missä hyödynnetään FCG:n vankkaa tuulivoima-ja jatkuvan oppimisen toimintamallien osaamista. Toimintamallin kehittäminen edistää suomalaisen yhteiskunnan kykyä vastata positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin ja kohdentaa ennakoivasti osaamista niille aloille, joilla sitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Tuulivoima-alan osaamistarvekartoitus.

Tuulivoima-alan nopeiden osaamistarpeiden verkosto

Lupaamme tuulivoima-alalle kolme selkeää ja toimivaa koulutustapaa.

Verkoston aikataulu

Yhteistyöverkoston jäsen: Vastaa täällä kunkin pajan jälkeen palautekyselyyn.