MDI kehittämään toimintamallia positiivisen äkillisen rakennemuutoksen osaajapulaan 

Metsämaisema, jossa yksi tuulimylly.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet ovat läsnä käytännössä kaikkialla Suomessa. Jokaiselta alueelta ja jokaisesta kunnasta löytyy toimialoja tai ammatteja, joissa osaajista on huutava pula. Toisaalta samaan aikaan löytyy myös aloja, joilla on paljon työttömyyttä. Tämä käy ilmi esimerkiksi TEM:n vuoden 2023 alussa julkaisemasta Työvoimatiekartat-projektin loppuraportista (TEM, tiedote 16.1.2023). MDI oli mukana fasilitoimassa keskustelua tutkimuksen tuloksista ministerivetoisen ELY-kiertueen tilaisuuksissa Seinäjoella 16.2.2023 ja Vaasassa 14.3.2023. Ministeriön asiantuntijoiden lisäksi mukana oli myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) johto. 

Jotpa valitsi kilpailutuksen kautta MDI:n kehittämään ja pilotoimaan positiivisen äkillisen rakennemuutoksen toimintamallia osaamisen näkökulmasta (Tiedote 4.9.2023). Työ kohdistuu erityisesti tuulivoima- ja energia-aloille, joille kohdistuu mittavia investointeja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on koonnut listausta Suomeen kohdistuvista vihreän siirtymän investoinneista (EK:n dataikkuna: vihreän siirtymän investoinnit Suomessa). Nykyisten suunnitelmien mukaan alalle on suunnitteilla 140 miljardin euron investoinnit. Toteutuessaan edes osittain investoinnit tuovat työtä tuhansille ihmisille eri puolilla Suomea. Kaikkiin tehtäviin tuskin löytyy osaavaa työvoimaa investoinnin kohdealueelta, joten uusia osaajia on sekä koulutettava muilta aloilta että löydettävä alueen ulkopuolelta. 

Ensimmäisenä työvaiheena tehdään osaamistarvekartoitus, jossa alan yrityksiltä tiedustellaan näkemyksiä eri alojen osaajatarpeista sekä mahdollisista työvoimapula-ammateista. Samalla tehdään analyysi koulutustarjonnasta. Kartoituksen jälkeen toimintamallia kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa vuorovaikutteisessa prosessissa, mikä jälkeen laadittua toimintamallia testataan muutamilla alueilla. Työ valmistuu kokonaisuudessaan marraskuun 2024 loppuun mennessä. 

MDI on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. MDI tekee työn yhdessä FCG:n koulutusalan ja tuulivoima-alan asiantuntijoiden kanssa. 

Kysy lisää

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin