MDI kehittämään toimintamallia positiivisen äkillisen rakennemuutoksen osaajapulaan 

Metsämaisema, jossa yksi tuulimylly.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet ovat läsnä käytännössä kaikkialla Suomessa. Jokaiselta alueelta ja jokaisesta kunnasta löytyy toimialoja tai ammatteja, joissa osaajista on huutava pula. Toisaalta samaan aikaan löytyy myös aloja, joilla on paljon työttömyyttä. Tämä käy ilmi esimerkiksi TEM:n vuoden 2023 alussa julkaisemasta Työvoimatiekartat-projektin loppuraportista (TEM, tiedote 16.1.2023). MDI oli mukana fasilitoimassa keskustelua tutkimuksen tuloksista ministerivetoisen ELY-kiertueen tilaisuuksissa Seinäjoella 16.2.2023 ja Vaasassa 14.3.2023. Ministeriön asiantuntijoiden lisäksi mukana oli myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) johto. 

Jotpa valitsi kilpailutuksen kautta MDI:n kehittämään ja pilotoimaan positiivisen äkillisen rakennemuutoksen toimintamallia osaamisen näkökulmasta (Tiedote 4.9.2023). Työ kohdistuu erityisesti tuulivoima- ja energia-aloille, joille kohdistuu mittavia investointeja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on koonnut listausta Suomeen kohdistuvista vihreän siirtymän investoinneista (EK:n dataikkuna: vihreän siirtymän investoinnit Suomessa). Nykyisten suunnitelmien mukaan alalle on suunnitteilla 140 miljardin euron investoinnit. Toteutuessaan edes osittain investoinnit tuovat työtä tuhansille ihmisille eri puolilla Suomea. Kaikkiin tehtäviin tuskin löytyy osaavaa työvoimaa investoinnin kohdealueelta, joten uusia osaajia on sekä koulutettava muilta aloilta että löydettävä alueen ulkopuolelta. 

Ensimmäisenä työvaiheena tehdään osaamistarvekartoitus, jossa alan yrityksiltä tiedustellaan näkemyksiä eri alojen osaajatarpeista sekä mahdollisista työvoimapula-ammateista. Samalla tehdään analyysi koulutustarjonnasta. Kartoituksen jälkeen toimintamallia kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa vuorovaikutteisessa prosessissa, mikä jälkeen laadittua toimintamallia testataan muutamilla alueilla. Työ valmistuu kokonaisuudessaan marraskuun 2024 loppuun mennessä. 

MDI on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. MDI tekee työn yhdessä FCG:n koulutusalan ja tuulivoima-alan asiantuntijoiden kanssa. 

Kysy lisää

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen