Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

MDI onnittelee Oulua ja kiittää yhteisestä matkasta! Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (ECoC) 2026. Mukana loppukilpailussa olivat Suomesta myös Tampere ja Savonlinna. Kyse on Euroopan unionin tunnetuimmasta ja merkittävimmästä kulttuuriohjelmasta. Oulun teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, ja hakemuksessa välittyy kuva pohjoisesta omaperäisestä kulttuurista, villistä kaupunkikulttuurista ja luovuudesta.

Oulu on suunnitellut monimuotoista ohjelmaa, jossa huomioidaan laajan kulttuuritarjooman lisäksi muun muassa lasten vahva osallisuus, ruokakulttuuri sekä teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen vuorovaikutteisen kulttuurin luomisessa.  Hankkeen toteuttamiseen osallistuu alueen 32 kuntaa, kulttuurintekijöitä ja eri alojen toimijoita. Luvassa on useita satoja tuotantoja ja tapahtumia vuoden aikana.

– Lähdimme hakemuksen kanssa ajoissa liikkeelle, ja teimme sen yhdessä sidosryhmien kanssa. Saimme aidosti sitoutettua koko kentän yhteiseen hankkeeseen. Oulu2026 on asukkaiden ja ihmisten sekä eurooppalaisten kumppanien yhteistyötä, joka yhdistää tiedettä, taidetta, kulttuuria, luontoa, maaseutua ja kaupunkeja, kertoo Oulu2026-hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Yhteistyössä Oulu2026-tiimin kanssa MDI toimitti suomenkielisestä materiaalista englanninkielisen virallisen hakemustekstin. Suomen aiemmat kulttuuripääkaupungit Helsinki (2000)  ja Turku (2011) onnistuivat hankkeitensa kautta uudistamaan kaupunkikulttuuria ja lisäämään alueidensa elinvoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Oulun tavoite on myös nostaa taiteen ja kulttuurin merkitys uudelle tasolle kaupunki- ja aluekehityksessä sekä luoda uusia työpaikkoja ja luovan talouden keskittymiä alueelle.

Lue lisää

MDI tukee Oulua Euroopan kulttuuripääkaupunki -haussa

Päivitetty 10.6.2021 klo 8.10

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin