Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

MDI onnittelee Oulua ja kiittää yhteisestä matkasta! Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (ECoC) 2026. Mukana loppukilpailussa olivat Suomesta myös Tampere ja Savonlinna. Kyse on Euroopan unionin tunnetuimmasta ja merkittävimmästä kulttuuriohjelmasta. Oulun teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, ja hakemuksessa välittyy kuva pohjoisesta omaperäisestä kulttuurista, villistä kaupunkikulttuurista ja luovuudesta.

Oulu on suunnitellut monimuotoista ohjelmaa, jossa huomioidaan laajan kulttuuritarjooman lisäksi muun muassa lasten vahva osallisuus, ruokakulttuuri sekä teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen vuorovaikutteisen kulttuurin luomisessa.  Hankkeen toteuttamiseen osallistuu alueen 32 kuntaa, kulttuurintekijöitä ja eri alojen toimijoita. Luvassa on useita satoja tuotantoja ja tapahtumia vuoden aikana.

– Lähdimme hakemuksen kanssa ajoissa liikkeelle, ja teimme sen yhdessä sidosryhmien kanssa. Saimme aidosti sitoutettua koko kentän yhteiseen hankkeeseen. Oulu2026 on asukkaiden ja ihmisten sekä eurooppalaisten kumppanien yhteistyötä, joka yhdistää tiedettä, taidetta, kulttuuria, luontoa, maaseutua ja kaupunkeja, kertoo Oulu2026-hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Yhteistyössä Oulu2026-tiimin kanssa MDI toimitti suomenkielisestä materiaalista englanninkielisen virallisen hakemustekstin. Suomen aiemmat kulttuuripääkaupungit Helsinki (2000)  ja Turku (2011) onnistuivat hankkeitensa kautta uudistamaan kaupunkikulttuuria ja lisäämään alueidensa elinvoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Oulun tavoite on myös nostaa taiteen ja kulttuurin merkitys uudelle tasolle kaupunki- ja aluekehityksessä sekä luoda uusia työpaikkoja ja luovan talouden keskittymiä alueelle.

Lue lisää

MDI tukee Oulua Euroopan kulttuuripääkaupunki -haussa

Päivitetty 10.6.2021 klo 8.10

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa