Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

MDI onnittelee Oulua ja kiittää yhteisestä matkasta! Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (ECoC) 2026. Mukana loppukilpailussa olivat Suomesta myös Tampere ja Savonlinna. Kyse on Euroopan unionin tunnetuimmasta ja merkittävimmästä kulttuuriohjelmasta. Oulun teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, ja hakemuksessa välittyy kuva pohjoisesta omaperäisestä kulttuurista, villistä kaupunkikulttuurista ja luovuudesta.

Oulu on suunnitellut monimuotoista ohjelmaa, jossa huomioidaan laajan kulttuuritarjooman lisäksi muun muassa lasten vahva osallisuus, ruokakulttuuri sekä teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen vuorovaikutteisen kulttuurin luomisessa.  Hankkeen toteuttamiseen osallistuu alueen 32 kuntaa, kulttuurintekijöitä ja eri alojen toimijoita. Luvassa on useita satoja tuotantoja ja tapahtumia vuoden aikana.

– Lähdimme hakemuksen kanssa ajoissa liikkeelle, ja teimme sen yhdessä sidosryhmien kanssa. Saimme aidosti sitoutettua koko kentän yhteiseen hankkeeseen. Oulu2026 on asukkaiden ja ihmisten sekä eurooppalaisten kumppanien yhteistyötä, joka yhdistää tiedettä, taidetta, kulttuuria, luontoa, maaseutua ja kaupunkeja, kertoo Oulu2026-hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Yhteistyössä Oulu2026-tiimin kanssa MDI toimitti suomenkielisestä materiaalista englanninkielisen virallisen hakemustekstin. Suomen aiemmat kulttuuripääkaupungit Helsinki (2000)  ja Turku (2011) onnistuivat hankkeitensa kautta uudistamaan kaupunkikulttuuria ja lisäämään alueidensa elinvoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Oulun tavoite on myös nostaa taiteen ja kulttuurin merkitys uudelle tasolle kaupunki- ja aluekehityksessä sekä luoda uusia työpaikkoja ja luovan talouden keskittymiä alueelle.

Lue lisää

MDI tukee Oulua Euroopan kulttuuripääkaupunki -haussa

Päivitetty 10.6.2021 klo 8.10

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa