Nuoret saavat monialaista palvelua Ohjaamoista nopeasti ja tehokkaasti

Ohjaamon vaikuttavuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan Ohjaamoissa nuorta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti monialaisesta toimintamallista johtuen. Ohjaamotoiminnan positiiviset vaikutukset syntyvät palveluun pääsyn nopeutumisesta ja palveluihin ohjaamisen tehokkuudesta.

Moniammatillisuus ja palvelujen kokoaminen yhteen edistävät ohjauksen osuvuutta ja mahdollistaa nuoren asian edistämisen joustavasti ja oikea-aikaisesti. Yksilöllinen asiakasohjaus ja vahva palvelukoordinaatio puolestaan edistävät palveluihin kiinnittymistä. Lisäksi Ohjaamon verkostomaisella toimintamallilla on potentiaalia edistää alueellisen nuorten palveluverkoston tehokkuutta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjaamojen vaikuttavuutta arvioitiin Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa -hankkeessa.

Ohjaamo palvelee alle 30-vuotiaita nuoria tarjoamalla ohjausta matalan kynnyksen moniammatillisessa palvelupisteessä sekä alueellisessa nuorten palveluverkostossa. Ohjaamotoiminnan tavoitteena on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi. Ohjaamo on osa alueellista nuorten palveluekosysteemiä ja toimintamallin kokonaisvaikuttavuus syntyy sen perusteella, miten hyvin yksittäiset palvelut kunnassa toimivat ja miten alueellinen nuorten palvelujärjestelmä toimii kokonaisuutena. Tehokkaalla ja osuvalla palveluohjauksella voidaan vaikuttaa vain rajallisesti nuorten elämään, mikäli palvelujärjestelmä itsessään on heikosti toimiva ja tehoton. Tutkimuksessa tehty kustannus-hyöty-laskelma koskien kolmen Ohjaamon kokonaisuutta (Helsinki, Vantaa ja Oulu) osoittaa, että Ohjaamot kykenevät kattamaan kulunsa Ohjaamotoiminnan hyödyistä koituvilla julkisen talouden säästöillä.

Tutkimus toteutettiin vertailuasetelmiin perustuvilla tilastollisilla menetelmillä pohjautuen Tilastokeskuksen kuntatason indikaattoreihin sekä yksilötason URA-aineistoihin. Työllistymistä koskeviin URA-aineistoihin jouduttiin rajautumaan aineistolähtöisistä syistä. Ohjaamoiden vaikutusdynamiikan ja toimintatapojen ymmärtämiseksi toteutettiin lisäksi 11 tapaustutkimusta erityyppissä Ohjaamoissa ympäri Suomen. Arvioinnin toteuttivat MDI, TK Eval, Melkior Oy, Spangar Negotiations ja Arnkil Dialogues.

Materiaalit

Policy brief 
Tiedote
Raportti

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa