Naisraadit toivat tuoretta näkökulmaa Kainuun elinvoimapolitiikkaan: avoin rekrytointi, uudenlaiset työpaikat ja houkuttelevat etätyöratkaisut auttavat naisvajeen vaivaamaa maakuntaa

Kainuun liitto ja Kajaanin kaupunki käynnistivät ensimmäisinä Suomessa kokeiluhankkeen naisten näkökulman vahvistamiseksi elinvoimapolitiikassa. Samalla tuotettiin tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat nuorten naisten pysymiseen maakunnassa tai edistävät heidän muuttoaan maakuntaan.

Kainuussa epätasapaino nuorten naisten ja nuorten miesten määrän välillä on yksi maan suurimpia. Epätasapainoa lisää se, että nuoret naiset muuttavat nuoria miehiä useammin suurempiin kaupunkeihin koulutuksen ja työn perässä. Jatkossa keskeistä onkin tarjota naisille työ- ja koulutuspaikkoja, mahdollisuuksia edetä uralla sekä asuinympäristö ja yhteisö, joissa arvojen mukainen elämä on mahdollista. Kainuusta lähtemisen rinnalle tarvitaan mallia siitä, miten Kainuusta voi löytyä menestymisen mahdollisuuksia myös nuorille naisille.

“Elinvoimapolitiikka on ollut yksinkertaisesti sukupuolisokea”, toteaa aluekehityksen tasa-arvoasiantuntija Kirsi Siltanen. “Kainuussa oltiin rohkeita tarttumaan asiaan, jonka kyllä arjen tasolla tuntee jokainen mutta jonka esiin nostaminen sinne yrityskehittämisen ja väyläinvestointien rinnalle vaatii lujaa tahtoa muuttaa vakiintunutta ajattelutapaa.”

Naisnäkökulma ei kuitenkaan ole mikään pikamatka, vaan tuloksia syntyy pitkän ja sitoutuneen työn kautta. Keskusteluun osallistunut aluekehityksen pitkän linjan tekijä Kaisa-Leena Lintilä ehdotti, että käytännön toimena Kainuun maakuntastrategian sukupuolivaikutusten arviointi ja numeeristen mittareiden asettaminen teemaan liittyen olisivat oiva tapa osoittaa sitoutumista käytännössä.

Naiset osallistuivat innolla raateihin ja vastasivat kyselyyn

Hankkeen naisraateihin osallistui 14 kainuulaista sekä 12 Kainuusta pois muuttanutta naista. Lisäksi toteutettiin tausta-analyysi sekä kysely, johon vastasi 521 henkilöä. Kokeilun lopputuloksena yhdessä raatilaisten kanssa syntyi mm. 10 kohdan huoneentaulu, joka tuo naisnäkökulmaa Kainuun päättäjille.

“Saimme hankkeelle paljon mediahuomiota sekä tiedusteluja ja yhteydenottoja. Innostimme mukaan kohderyhmämme kainuulaiset nuoret naiset – he ansaitsevat kiitokset aktiivisuudesta ja heittäytymisestä mukaan. Porukalla työskenneltiin raadeissa, tehtiin päättäjille huoneentaulu ja kehitettiin kainuulaista kotiseutua”, kertoo asiantuntija Aleksi Koivisto.

Kainuun liitossa hanketta luotsannut aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen näkee hankkeen myös heille merkittävänä uutena avauksena: “Naisnäkökulmaa tarvitaan elinvoimapolitiikkaan, sillä yritysten maailma ja markkinat muuttuvat jatkuvasti. Perinteinen elinvoimapolitiikka ei toimi, vaan tarvitaan uusia malleja. MDI:n ja Kajaanin kaupungin vetämä kokeilu yllätti osallistavuudellaan ja osallistujien innokkuudella, mikä kertoi siitä, kuinka suuri tarve naisnäkökulmaa ja naisten ääntä on tuoda esiin.”

Työ ei suinkaan jää tähän. “Tuloksia on tarkoitus hyödyntää Kainuun maakuntaohjelman strategisessa suunnittelussa ja viestinnässä”, muistuttaa Komulainen. “Naisnäkökulman huomioiminen luo meille kestävämmät askelmerkit tulevaisuuteen!” hän iloitsee.

Materiaalit

Huoneentaulu Naisnäkökulmaa Kainuuseen. Linkki avautuu PDF-tiedostoon kooltaan 0,6 Mt.
Huoneentaulu Naisnäkökulmaa Kainuuseen (PDF 0,6 Mt)

Raportti: Naisnäkökulmaa Kainuuseen – Pilottihankkeen loppuraportti (Kainuun liitto)

Lue lisää

Tiedote Kainuun liitto, Naisnäkökulmaa halutaan ja tarvitaan Kainuun elinvoimapolitiikkaan

Tiedote Kajaanin kaupunki, Naisnäkökulmaa halutaan ja tarvitaan Kainuun elinvoimapolitiikkaan

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith, johtava asiantuntija, MDI
p. 050 513 4810

Aleksi Koivisto, asiantuntija, MDI
p. 040 686 2604

Minna Komulainen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto
p. 044 410 0726

Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja, Kajaanin kaupunki
p. 044 710 0217

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne