MDI tukee Tampereen rakennemallityön valmistelua

Tampereen kaupunkiseutu tilasi MDI:ltä tilannekuvan, jonka kautta tuotetaan käsitys seutuyhteistyön ja suunnittelun realiteeteista suhteessa muilla suunnittelun tasoilla tehtyihin ratkaisuihin, suunnittelun ohjaukseen ja lähtökohtiin sekä kunnissa käytettävissä oleviin resursseihin.

Tampereen kaupunkiseudulla on toteutettu kaksi kuntien yhdessä työstämää rakennesuunnitelmaa vuosina 2011 ja 2014, ja niitä on hyödynnetty kuntien kaavoituksen ja maakuntakaavoituksen tausta-aineistoina. Rakennesuunnitelmaa on seutuyhteistyössä sovittu päivitettäväksi määräajoin. Rakennesuunnitelman pohjana on Tampereen seudun voimakas väestönkasvu 2020- ja 2030-luvuilla. Väestönkasvu on rakennesuunnitelmassa huomattavasti voimakkaampaa kuin Tilastokeskuksen väestöennusteessa, mutta toisaalta jää jälkeen seudun kuntien omista kasvutavoitteista, jotka ovat rakennesuunnitelmaa kunnianhimoisempia.

Rakennesuunnitelman tilannekuvassa tarkastellaan ja huomioidaan erot Tampereen seudun rakennesuunnitelman, kuntien omien kasvusuunnitelmien ja väestöennusteiden välillä. Rakennesuunnitelman päivitys on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosien 2020–2022 välisenä aikana pohjustamalla työtä MAL-sopimukseen ohjelmoiduilla osaohjelmilla, jotka käsittelevät pääosin asumista ja liikennettä. Työhön kuuluu kaksi työpajaa sekä seudullinen kehittämispäivä. Työ toteutetaan kesäkuusta lokakuuhun 2020.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne