MDI mukana selvittämässä maakuntien roolia sote-alan TKI-toiminnassa

Maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) siirtyvät maakunnille ja niiden muodostamille yhteistyöalueille. MDI on mukana selvittämässä valtioneuvostolle yhdessä 4Front Oy:n ja NHG:n kanssa sote-alan TKI-toiminnan nykytilaa, rahoitusta ja tulevaisuutta. Hankkeen tavoitteena on tukea maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua.

Tänään julkaistussa hankkeen väliraportissa Maakuntien järjestäytymismallit sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnassa kuvaillaan maakuntien sote-alan TKI-toiminnan valmistelua tähän mennessä. Väliraportin tärkeimmissä havainnoissa todetaan TKI-toiminnan olevan luonteva osa tiedolla johtamista.

Seuraavaksi maakuntien näkemyksiä, ehdotuksia ja palautetta kootaan kahdessa yhteiskehittämisen työpajassa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden päästä.

Lue koko artikkeli tästä.