MDI jatkaa AVIen ja ELYjen strategia-asiakirjan sparrausta

MDI oli alkuvuonna mukana AVIen ja ELYjen yhteisen strategia-asiakirjan valmistelun ensimmäisessä vaiheessa (ks. uutinen 19.12.2014). MDI on hyvin otettu kunniasta olla jatkamassa strategia-asiakirjan valmistelua myös toisessa vaiheessa. MDI vastaa strategian valmisteluryhmän kokousten ja laajojen osallistavien tilaisuuksien fasilitoinnista toukokuusta syyskuuhun 2015 sekä näissä tilaisuuksissa tehtävistä tekstien sparrauksista. MDI jatkaa toimeksiannossa yhteistyötä Tempo Economicsin kanssa. Työn tilaaja on valtiovarainministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisätietoja: https://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/alueohjaus/strategia-asiakirja_2016-2019 

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla