MDI arvioi maatilojen energiaohjelman

Maatilojen energiaohjelma on vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten maatilojen energiatehokkuutta. Maatilojen liittyminen ohjelmaan päättyi vuoden 2014 lopussa. MDI arvioi ohjelman toimintaa vuosina 2010–2014. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa kokonaisnäkemys maatilojen energiaohjelman toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sekä muodostaa johtopäätöksistä analyyttisiä kehittämisehdotuksia tulevaisuuteen, kun energiatehokkuussopimusjärjestelmää uudistetaan. Arvioinnin on tilannut Motiva Oy, ja se valmistuu lokakuussa 2015. 

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa