Maaseutuohjelman neuvontatoimenpide alueellisessa tarkastelussa

MDI toteuttaa maa- ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelman neuvontatoimenpiteen arvioinnin vuosina 2016–2019.  Arvioinnin toinen väliraportti, jossa tarkasteltiin neuvontaa erityisesti alueellisesta näkökulmasta, valmistui huhtikuussa 2018. Arviointi pohjautui neuvontatoimenpiteen seurantatietoihin, muuhun tilasto- ja dokumenttiaineistoon sekä asiantuntijahaastatteluihin.

Neuvontatoimenpiteelle on osoitettu yhteensä 34 miljoonaa euroa julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020. Vuoden 2017 loppuun mennessä siitä on maksettu 21,7 % (7,39 miljoonaa euroa). Maksatuksia on tehty yhteensä 28 210 kappaletta. Maaseutuviraston hallinnoimaan Neuvo2020-neuvojarekisteriin on hyväksytty hakemusten perusteella 744 neuvojaa. Eniten tilaneuvojia on ympäristö- ja kilpailukykyosioissa, vähiten energia- ja luomuosioissa. Neuvojista noin neljä viidesosaa on käyttänyt neuvontaoikeuttaan.

Neuvontaa annetaan 36 aihealueesta yhdeksällä kohdealalla. Suuri osa neuvontatapahtumista liittyy ympäristö- ja eläinten hyvinvointitukien tukiehtoihin. Koko Manner-Suomen alueella nautakarja-, sika- ja lypsykarjatilat ovat olleet viljatiloja kiinnostuneimpia neuvonnasta. Alueellisesti eniten neuvontatapahtumia on ollut Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näillä samoilla alueilla on myös määrällisesti eniten Neuvo2020-oikeudet omaavia tilaneuvojia. Vähiten tilaneuvojia ja neuvontatapahtumia on ollut Lapissa ja Kainuussa.

Arvioinnin löydösten mukaan neuvonta hyödyttää tiloja, ja toimenpide nähdään tarpeellisena. Neuvontatapahtumien määrissä on kuitenkin suuria vaihteluita ELY-keskusalueiden ja neuvonnan osa-alueiden välillä. Vaihtelut selittyvät muun muassa neuvojien määrällä ELY-keskusalueilla ja tila- ja tuotantorakenteella sekä neuvontatoimenpiteen toimeenpanosäännöistä johtuvilla tekijöillä. Arvioinnin suosituksena onkin, että neuvontarekisteriä täydennetään uusilla neuvojilla ja passiivisia neuvojia aktivoidaan, jotta eri osa-alueiden neuvontaa olisi saatavissa tasapuolisesti ympäri maan. Lisäksi neuvontatoimenpiteen toimeenpanoon annettiin suosituksia arvioinnin löydösten perusteella.

Väliraportti on luettavissa Maaseutuverkoston sivuilta https://www.maaseutu.fi/globalassets/arviointi/mdi-neuvo2020-valiraportti-9.4.2018.pdf

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne