Maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteet on arvioitu

Arvioinnin mukaan maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteet ovat parantaneet maaseudun kehittäjien ja yrittäjien osaamista ja luoneet verkostoja. Verkostomainen kehittäminen on vahvistanut tiedon jakamista ja lisännyt uusien tuotteiden ja palveluiden syntyä. Ohjelman innovatiivisuus näkyy tiedon välittämisenä, mutta innovaatioiden käytäntöön viennissä on petrattavaa.

Olimme mukana arvioimassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksia, vaikutuksia ja innovaatioiden edistämistä. Lisäksi arvioinnissa tehtiin tapaustarkastelu Suomen metsäkeskuksen hanketoiminnasta ja maaseudun innovaatio- eli EIP-ryhmistä. Arvioinnin toteuttivat alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia (vastuullinen arvioitsija), asiantuntijayritys TK-Eval ja MDI.

Lue tiedote

Raportti: Maaseutuohjelma 2014–2020 – arviointi innovointi-, koulutus- ja yhteistyövaikutuksista