Kuntastrategiat ja niiden neljä keskeistä kysymystä

MDI:llä on ollut ilo olla mukana useiden kuntien strategioiden laadinnoissa. Toisissa on oltu mukana pitkin matkaa jo keväästä asti ja joissakin on oltu mukana pistokeikoilla rakentavasti herättelemässä ja härnäämässä. Keskustelujen ja strategioiden teemat ovat vakiintuneita. Ensinnäkin pohditaan, mistä kasvua, eli miten elinvoimaa kasvatetaan ja mitä on erottuva houkuttelevuus. Toiseksi mietitään, millaisia linjauksia palveluiden verkkoon, eli mitä on kansalaisten toimiva arki. Sote- ja maakuntauudistus tuottaa paljon keskustelua ja pohdinnan paikkoja – vielä on vaikea jäsentää työnjakoa kuntien ja maakuntien välillä erilaisissa kunnissa, mutta linjauksia tulevaisuuteen on silti tehtävä. Kolmanneksi tärkeä kysymys on, millaiset ovat valtuustokauden balanssissa olevat rakenteet, eli mitä on tasapainoinen kunnan talous, millaisia henkilöstölinjauksia sekä millaisia ovat konsernirakenteet. Myös tähän sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa olennaisesti. Neljäs ja uusin kysymys on, millaista on uudenlainen osallistuminen ja toteuttaminen, eli miten kolmas ja neljäs sektori ovat mukana strategian laadinnassa ja toteuttamisessa. Viimeksi mainittuun liittyen: Raahessa oli hieno ja onnistunut kokeilu, kun suorana striimattu valtuuston strategiaistuntoon ja avoimeen nettialustaan oli kaikella kansalla ja sidosryhmillä oli mahdollisuus osallistua. Laadukasta työmateriaalia syntyi minuutin sivuvauhtia. Rohkeita linjauksia ja kokeiluja tarvitaan kaikilta.