Kasvuvyöhykkeet haastavat hallinnolliset rajat

Kasvuvyöhykkeet yhdistävät alueita ja ovat kasvavan kiinnostuksen kohteita strategisessa yhteistyössä. MDI analysoi yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa toiminnallisia kaupunkiseutuja ja kasvukäytäviä ToKaSu -hankkeessa.

Kaupunkiseutujen strategiatarkastelut osoittavat, ettei kaupunkien into yhteistyöhön ja käytäväkehittämiseen ole laantunut. Kasvukäytävien ja -vyöhykkeiden kehittäminen nähtiin MDI:n toteuttamassa kuntakyselyssä yhtä tärkeänä kuin maakunnallinen kehittäminen. Innostuksesta huolimatta puheet eivät strategioista huolimatta ole aina konkretisoituneet yhteisiksi hankkeiksi.

Kasvusopimusmenettelyn laajentaminen käytäväkehittämiseen on lähtökohtaisesti positiivista ja antaa kehittämiselle uskottavuutta. Mahdollisuudet suunnittelupöydiltä käytäntöön siirtymiseen ovat siis aiempaa paremmat. Käytävien perusta on kuitenkin oltava alueella käytännössä alueelliset rajat ylittävässä arjessa – käytäviä ei voi keinotekoisesti rakentaa. Toisinpäin käännettynä on vältettävä yhteistyön esteiden luomista: hallinnolliset rajat ja niiden vahvistaminen voivat hankaloittaa toiminnallisuuteen perustuvaa käytäväkehittämistä.

Kolmanneksi ei tule unohtaa yrityksiä, joiden kautta kasvu syntyy. Parhaimmillaan tämä voisi tarkoittaa yritysten saamista mukaan kasvusopimusmenettelyihin aktiivisina kumppaneina. Pienempänä, ja jo suunnitelmissa olevana toimena, on selvittää yritysten sijoit- tumispreferenssit ja pohtia tätä kautta kuinka kasvuvyöhykkeiden kehittämisellä voidaan näihin tarpeisiin vastata. Yksi ratkaiseva tekijä on saavutettavuus. Etäisyyshaaste on edelleen olemassa digitalisaatiosta huolimatta.