Kainuun kunnat laativat yhdessä puu- ja hybridirakentamisen strategioita

Puurakentaminen on nostettu yhä useampiin valtakunnallisiin ohjelmiin, tiekarttoihin ja toimenpidelinjauksiin. Puurakentaminen on osa kestävyyssiirtymää ja ilmastovelvoitteiden saavuttamisen edellyttämiä keinoja hiilineutraalisuuden ja ympäristökestävän Suomen tulevaisuutta. Kainuun kunnat ovat tarttuneet teemaan ja osana Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hanketta luodaan yhdessä Kainuun kuntien kanssa kuntakohtaiset puu- ja hybridirakentamisen strategiat.

Puu- ja hybridirakentamisen strategioiden valmistelutyö lähti liikkeelle alkuvuodesta 2022, kun kuntien edustajat kokoontuivat strategiatyön lähetekeskusteluun pohtimaan, miten puu- ja hybridirakentaminen näkyy tällä hetkellä kunnissa ja kuinka niiden edistäminen voisi tukea kuntien strategioita jatkossa.

– Kuntatoimijat ovat odottavaisella mielellä siitä, mitä puu- ja hybridirakentamisen liittäminen kunnan strategiaan tarkoittaa käytännössä. Kuten yleensäkin, myös tässä työssä halutaan kuulla laajasti sidosryhmien ja kuntalaisten näkökulmia, Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hankkeen projektipäällikkö Tuomo Määttä kertoo.

Kevään aikana MDI haastattelee Kainuun kuntajohtajia ja keskeisten sidosryhmien edustajia näkemyksistä kunkin kunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta puurakentamisen saralla. MDI toteuttaa sähköisen kyselyn kainuulaisille puurakentamisen toimijoille ja sidosryhmille, jolla täydennetään haastattelujen avulla saatua tietoa. Dokumentti-, kysely- ja haastatteluanalyysien pohjalta muodostetaan strategialuonnokset, joita kehitetään Kainuun kuntien kanssa puurakentamisen tulevaisuustyöpajoissa. Lisäksi alkukesästä toteutetaan jalkautuswebinaari, jossa esitellään ja keskustellaan strategioista. Työstäminen jatkuu syksyllä, ja strategioiden on tarkoitus valmistua viimeistään marraskuussa 2022, jolloin jokaisella Kainuun kunnalla on oma puu- ja hybridirakentamisen strategia.

MDI:n tiimiä työssä täydentävät metsänhoitaja, eMBA ja neuvonantaja Eila Valtanen sekä TTM, yrittäjä ja puualan asiantuntija Tuulikki Huusko.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne