Harrastuskyytiä koululaisille – kiinnostuneita kuntia haetaan mukaan toimintaan

Sanna Marinin hallitusohjelmassa viitoitetaan suuntaa entistä vahvemmin lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelman strategisessa kokonaisuudessa ”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi” on tavoitteen 2 (Lapset ja nuoret voivat hyvin) alla nostettu esille ns. Islannin mallin soveltaminen Suomeen. Kyse on tiivistetysti siitä, että koulupäivän yhteydessä tarjotaan aitoja mahdollisuuksia matalan kynnyksen harrastuksiin: tavoite on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty Suomalaisen harrastamisen mallin rahoitushaku. Pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haetaan mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Avustuksiin on varattu 9,5 miljoonaa euroa. Toinen haku on ensi keväänä ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa. Pilottikuntiin on tarkoitus palkata koordinaattori, jonka tehtävänä on koota mielekäs kokonaispaketti Suomen mallin rakentamiseksi kunnassa.

Harrastuskyytipalvelu kuljettaa harrastukseen ja sieltä pois

Yksi keskeinen kysymys kunnassa saattaa olla lasten liikuttaminen harrastuspaikoille koulusta. Mikäli tämä on tilanne kunnassa, on MDI:llä jo konseptoitu ratkaisu: olemme olleet mukana kehittämässä harrastuskyytipalvelun kokonaiskonseptia, jolla lapset ja nuoret liikkuvat turvallisesti koulusta harrastuksiin ja takaisin koululle tai valitsemaansa jättöpaikkaan.

Konseptin kautta siirretään lasten harjoittelun painopistettä illasta iltapäivään, vähennetään vanhempien tarvetta kuljettaa lapsiaan henkilöautoilla harrastuksiin, lisätään perheiden yhdessäoloaikaa harjoitusten jälkeen sekä tarjotaan useammille lapsille mahdollisuus harrastaa ja päästä helpommin harjoituksiin.

Koulubussi.
Tampereen seudulla kokeiltiin harrastuskyydin järjestämistä NääsMaas-pilotissa. Koordinoitu kyytipalvelu huomioi harrastustoiminnan eri tahot: koululaisten lukujärjestyksen, seurojen harjoitusaikataulut sekä kuljetusyritysten kaluston ja kuljettajat.

Testattu palvelupaketti helpottamaan harrastuspilotin käynnistämistä

MDI tarjoaa käyttöön 50 000 € + alv hinnalla palvelupaketin, joka sisältää 3 kk pilotoinnin kunnassa, joka lähtee mukaan kokeiluun. Pilotointiin kuuluu eri tahojen kokoaminen yhteen, toiminnassa tarvittavan ohjelmiston pilottivaiheeseen sekä toiminnan siirtämisen koordinoivalle taholle kunnassa. Hintaan eivät sisälly paikallisten logistiikkayritysten kulut.

Konsepti vähentää yksityisautoilua ja liikennettä (93 %) sekä päästöjä (37 %) ja mahdollistaa kustannustehokkaamman kuljetuskaluston, liikuntatilojen ja ajan käytön. Toimintamalli käyttäjän näkökulmasta on kuvattu kuvassa 1 ja toimijoiden näkökulmasta kuvassa 2. Konseptia on pilotoitu Tampereen seudulla (NääsMaas). 92,7 % kyytipalvelua kokeilleista suosittelee palvelua muille. Tampereen pilotin mukaan käyttäjät olisivat valmiita maksamaan 3,63 euroa kyydistä suuntaansa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen