Hämmästyttävä Helsinki -kisassa työstetään matkailulle ja tapahtumille visiota

Matkailutulo on Suomessa vuodessa 14 miljardia euroa. Siitä vientiä, eli ulkomaalaisten Suomeen tuomaa rahaa, on 4 miljardia. Jos joskus olisi syytä käyttää huutomerkkiä tehostekeinona, niin se olisi näiden lukujen jälkeen. Matkailu on kehittynyt yhdeksi maailman suurimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Matkailussa maallamme on kaksi vahvaa brändiä. Toinen on Lappi, toinen on Helsinki. MDI on mukana laatimassa Helsingin matkailulle ja tapahtumille visiota, jolla kasvatetaan matkailu- ja tapahtumakakkua pääkaupungissamme yhä suuremmaksi. Viikon 41 lopulla pajaillaan keskeisten toimijoiden kanssa, mutta varsinaisesti outouden ytimiin upotaan lokakuun kahtena viimeisenä päivänä järjestettävässä Hämmästyttävä Helsinki -kisassa, jolloin käytännössä testataan ja ideoidaan matkailun ja tapahtumien kohteita ja palveluja Helsingissä.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa