Hämmästyttävä Helsinki -kisassa työstetään matkailulle ja tapahtumille visiota

Matkailutulo on Suomessa vuodessa 14 miljardia euroa. Siitä vientiä, eli ulkomaalaisten Suomeen tuomaa rahaa, on 4 miljardia. Jos joskus olisi syytä käyttää huutomerkkiä tehostekeinona, niin se olisi näiden lukujen jälkeen. Matkailu on kehittynyt yhdeksi maailman suurimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Matkailussa maallamme on kaksi vahvaa brändiä. Toinen on Lappi, toinen on Helsinki. MDI on mukana laatimassa Helsingin matkailulle ja tapahtumille visiota, jolla kasvatetaan matkailu- ja tapahtumakakkua pääkaupungissamme yhä suuremmaksi. Viikon 41 lopulla pajaillaan keskeisten toimijoiden kanssa, mutta varsinaisesti outouden ytimiin upotaan lokakuun kahtena viimeisenä päivänä järjestettävässä Hämmästyttävä Helsinki -kisassa, jolloin käytännössä testataan ja ideoidaan matkailun ja tapahtumien kohteita ja palveluja Helsingissä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa