Samuli Manu

Uskon, että ymmärrys hallinnosta ja sen toimintaympäristöstä auttaa meitä hahmottamaan keinoja ja mahdollisuuksia siirtyä aiempaa kestävämpään yhteiskuntaan. Työskentelen erityisesti valtionhallinnon toimijoiden toimeksi antamissa ja/tai rahoittamissa hankkeissa, jotka ovat tyypillisesti erilaisia tutkimus- ja selvitystöitä. Kaupunkien ja kuntien strateginen kulttuurikehittäminen on toinen keskeinen kokonaisuus töissäni. Vahvuuteni asiantuntijana koskevat erityisesti julkishallinnossa ja julkisessa hallinnassa tapahtuvia muutoksia, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja muutosprosessien suhdetta hallintoon sekä erilaisia politiikkakokonaisuuksia toteuttavaa ohjausta.

My References

Näytä