Business Finlandin digitalisaatiota edistäneet ohjelmat arvioidaan

MDI toteuttaa talven 2020–2021 aikana yhdessä Owal Groupin, Melkiorin ja Resolute HQ:n kanssa 13:n Business Finlandin digitalisaatiota edistäneen ohjelman arvioinnin. Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen digitalisointia ja auttanut yrityksiä tämän kautta luomaan globaalia kilpailuetua.

Työn tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltainen arvio digitalisaatiota edistäneitten ohjelmien toteutuksen onnistuneisuudesta, tuloksista ja vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta lisäarvosta digitalisaatiokehitykseen Suomessa. Erityisen huomion kohteena on ohjelmien toteuttamistapojen tarkastelu.

Tässä keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Ovatko ohjelmat muodostaneet vaikuttavan kehittämistoiminnan jatkumon digitalisaation edistämisessä?
  • Onko usean ohjelman käynnistäminen samanaikaisesti ja niiden yhteistoiminta tuonut odotettuja synergiahyötyjä ja lisäarvoa?
  • Onko erillisten ohjelmien kokoaminen yhdeksi laajaksi ohjelmakokonaisuudeksi ollut onnistunut toimintatapa?
  • Minkälaista lisäarvoa laaja-alainen ohjelmallinen panostus on tuonut digitalisaation edistämiseen Suomessa?

Arvioinnissa keskeisessä osassa ovat yritystasoiset ekonometrisia menetelmiä hyödyntävät tilastolliset tarkastelut. Lopullisena päämääränä työssä on tuottaa kehittämissuosituksia, miten Business Finlandin ohjelmainstrumenttia tulisi jatkossa kehittää ja miten Business Finlandin tulisi jatkossa edistää yritysten digitalisaatiota Suomessa.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio