Business Finlandin digitalisaatiota edistäneet ohjelmat arvioidaan

MDI toteuttaa talven 2020–2021 aikana yhdessä Owal Groupin, Melkiorin ja Resolute HQ:n kanssa 13:n Business Finlandin digitalisaatiota edistäneen ohjelman arvioinnin. Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen digitalisointia ja auttanut yrityksiä tämän kautta luomaan globaalia kilpailuetua.

Työn tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltainen arvio digitalisaatiota edistäneitten ohjelmien toteutuksen onnistuneisuudesta, tuloksista ja vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta lisäarvosta digitalisaatiokehitykseen Suomessa. Erityisen huomion kohteena on ohjelmien toteuttamistapojen tarkastelu.

Tässä keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Ovatko ohjelmat muodostaneet vaikuttavan kehittämistoiminnan jatkumon digitalisaation edistämisessä?
  • Onko usean ohjelman käynnistäminen samanaikaisesti ja niiden yhteistoiminta tuonut odotettuja synergiahyötyjä ja lisäarvoa?
  • Onko erillisten ohjelmien kokoaminen yhdeksi laajaksi ohjelmakokonaisuudeksi ollut onnistunut toimintatapa?
  • Minkälaista lisäarvoa laaja-alainen ohjelmallinen panostus on tuonut digitalisaation edistämiseen Suomessa?

Arvioinnissa keskeisessä osassa ovat yritystasoiset ekonometrisia menetelmiä hyödyntävät tilastolliset tarkastelut. Lopullisena päämääränä työssä on tuottaa kehittämissuosituksia, miten Business Finlandin ohjelmainstrumenttia tulisi jatkossa kehittää ja miten Business Finlandin tulisi jatkossa edistää yritysten digitalisaatiota Suomessa.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa