Uutta

MDI katsoo kauas Etelä-Pohjanmaan kanssa

Etelä-Pohjanmaan liitto on tilannut MDI:ltä pitkän tähtäimen skenaariotyön hahmottelun ja työpajojen fasilitoinnin. Valmistelu liittyy maakuntastrategian valmisteluun, joka on maakunnan poliittinen kannanotto alueen kehittämisen tavoitteista. Strategiaan yhdistyy aiemmin erillään valmistellut maakuntasuunnitelma ja –ohjelma. Maakuntastrategian tarkastelu ulottuu skenaario- ja tavoitetarkastelussa vuoteen 2040 ja keskipitkän aikavälin osalta vuosiin 2014–2017. Työ valmistuu helmikuussa.

Tulevaisuuspajoja Pohjanmaalle

Tulevaisuutta pohditaan myös Suomen länsirannikolla. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman yhdistävän Pohjanmaan maakuntastrategiaan valmistelun tueksi MDI järjestää tulevaisuustyöpajojen sarjan helmikuussa. Pohjanmaan tulevaisuuden menestystekijät ja työpajojen tulokset MDI esittelee 14.3. seminaarissa. Työn tilaaja on Pohjanmaan liitto.

Pohjoisimmat maakuntaohjelmat MDI:n syyniin

MDI arvioi Pohjois-Suomen, eli Kainuun, Keski-Savon, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmia. Arvioinnissa selvitetään yhtenäisellä kehyksellä maakunnittain, kuinka maakuntaohjelmatyö on toiminut alueen kokonaiskehittämisen välineenä. Työ valmistuu toukokuussa. Työn tilaaja on Keski-Pohjanmaan liitto.

Manuaali pienten innovaatiokeskittymien rakentamiseksi

Suomalaiset seutukaupungit kokoontuivat 18.1. Kuntaliiton hoteisiin kartoittamaan paikkaansa innovaatiojärjestelmissä ja työstämään omaa versiotaan pienten kaupunkien kehittämiseksi. Janne Antikainen ruokki ajattelua omalla alustuksella ja veti paneelikeskustelun. Jannen vinkki oli: rakentakaa oma keskittymä loppuvuodesta innovaatioverkoston kanssa työstettyä manuaalia hyödyntäen. Tutustu materiaaliin alla olevasta linkistä. Katso manuaali

Hyvin harjaannuttavia paikkoja auki

MDI hakee 1-2 harjoittelijaa viestintä- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Viestintäharjoittelijan tehtävä on yhtiön viestinnän ja viestintäkanavien kehittäminen. Vaativat asiantuntijatehtävät liittyvät arviointiin ja kuntauudistukseen. Harjoittelija avustaa meneillään olevissa toimeksiannoissa ja uusien avausten tekemisessä. Koulutusalat, joilta voi parhaiten ponnistaa harjoitteluun, ovat humanistinen tai viestintä-, yhteiskunta-, kauppa-, sosiaali- tai teknillistieteellinen, mutta emme kiinnitä koulutustaustaan turhan tarkkaa huomiota. Osassa toimeksiantoja … Jatka lukemista Hyvin harjaannuttavia paikkoja auki