Alueellistamisen uusi strategia pyrkii lisäämään valtion alueellista läsnäoloa

Tänään julkaistun alueellistamisen uudistamisen strategian pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistus. Jatkossa pyritään valtion virastojen sijainnin alueellistamisesta valtion alueelliseen läsnäoloon. Strategian mukaan läsnäolo perustuisi tulevaisuudessa siihen, millainen tarve palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämiseen on, ja läsnäoloa ohjattaisiin pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin kuin aiemmin.

Strategian valmistelussa panostettiin vuorovaikutteisuuteen ja osallistumiseen. MDI oli mukana tukemassa strategian valmistelun vuorovaikutteista prosessia sekä kokosi työtä taustoittaneen tilastotarkastelun. Tammikuussa 2020 järjestettiin neljä aluetilaisuutta (Mikkeli, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa), joissa luotiin yhteistä ymmärrystä paikkariippumattomasta ja monipaikkaisesta työstä sekä alueellistamisen tilannekuvasta, sekä yksi kansallinen tilaisuus maaliskuussa. Strategian valmisteluun oli mahdollista osallistua myös verkkoaivoriihessä helmikuussa.

Strategian valmisteluprosessissa kuultiin lisäksi nuorten näkemyksiä valtiolla työskentelystä sekä monipaikkaisesta ja paikkariippumattomasta työskentelystä korkeakouluharjoittelijoiden ajatushautomossa sekä nuorten kuntakyselyssä. Luomassamme tietopohjassa on koostettu kunkin alueen toimintaympäristön tilannekuva, kuvattu alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja sekä niiden tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia.

Materiaalit

Tiedote

Lisätiedot prosessista

Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon – Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa