Alueellistamisen uusi strategia pyrkii lisäämään valtion alueellista läsnäoloa

Tänään julkaistun alueellistamisen uudistamisen strategian pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistus. Jatkossa pyritään valtion virastojen sijainnin alueellistamisesta valtion alueelliseen läsnäoloon. Strategian mukaan läsnäolo perustuisi tulevaisuudessa siihen, millainen tarve palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämiseen on, ja läsnäoloa ohjattaisiin pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin kuin aiemmin.

Strategian valmistelussa panostettiin vuorovaikutteisuuteen ja osallistumiseen. MDI oli mukana tukemassa strategian valmistelun vuorovaikutteista prosessia sekä kokosi työtä taustoittaneen tilastotarkastelun. Tammikuussa 2020 järjestettiin neljä aluetilaisuutta (Mikkeli, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa), joissa luotiin yhteistä ymmärrystä paikkariippumattomasta ja monipaikkaisesta työstä sekä alueellistamisen tilannekuvasta, sekä yksi kansallinen tilaisuus maaliskuussa. Strategian valmisteluun oli mahdollista osallistua myös verkkoaivoriihessä helmikuussa.

Strategian valmisteluprosessissa kuultiin lisäksi nuorten näkemyksiä valtiolla työskentelystä sekä monipaikkaisesta ja paikkariippumattomasta työskentelystä korkeakouluharjoittelijoiden ajatushautomossa sekä nuorten kuntakyselyssä. Luomassamme tietopohjassa on koostettu kunkin alueen toimintaympäristön tilannekuva, kuvattu alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja sekä niiden tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia.

Materiaalit

Tiedote

Lisätiedot prosessista

Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon – Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa