Alueellistamisen uusi strategia pyrkii lisäämään valtion alueellista läsnäoloa

Tänään julkaistun alueellistamisen uudistamisen strategian pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistus. Jatkossa pyritään valtion virastojen sijainnin alueellistamisesta valtion alueelliseen läsnäoloon. Strategian mukaan läsnäolo perustuisi tulevaisuudessa siihen, millainen tarve palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämiseen on, ja läsnäoloa ohjattaisiin pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin kuin aiemmin.

Strategian valmistelussa panostettiin vuorovaikutteisuuteen ja osallistumiseen. MDI oli mukana tukemassa strategian valmistelun vuorovaikutteista prosessia sekä kokosi työtä taustoittaneen tilastotarkastelun. Tammikuussa 2020 järjestettiin neljä aluetilaisuutta (Mikkeli, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa), joissa luotiin yhteistä ymmärrystä paikkariippumattomasta ja monipaikkaisesta työstä sekä alueellistamisen tilannekuvasta, sekä yksi kansallinen tilaisuus maaliskuussa. Strategian valmisteluun oli mahdollista osallistua myös verkkoaivoriihessä helmikuussa.

Strategian valmisteluprosessissa kuultiin lisäksi nuorten näkemyksiä valtiolla työskentelystä sekä monipaikkaisesta ja paikkariippumattomasta työskentelystä korkeakouluharjoittelijoiden ajatushautomossa sekä nuorten kuntakyselyssä. Luomassamme tietopohjassa on koostettu kunkin alueen toimintaympäristön tilannekuva, kuvattu alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja sekä niiden tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia.

Materiaalit

Tiedote

Lisätiedot prosessista

Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon – Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne