Alueellistamisen uusi strategia pyrkii lisäämään valtion alueellista läsnäoloa

Tänään julkaistun alueellistamisen uudistamisen strategian pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistus. Jatkossa pyritään valtion virastojen sijainnin alueellistamisesta valtion alueelliseen läsnäoloon. Strategian mukaan läsnäolo perustuisi tulevaisuudessa siihen, millainen tarve palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämiseen on, ja läsnäoloa ohjattaisiin pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin kuin aiemmin.

Strategian valmistelussa panostettiin vuorovaikutteisuuteen ja osallistumiseen. MDI oli mukana tukemassa strategian valmistelun vuorovaikutteista prosessia sekä kokosi työtä taustoittaneen tilastotarkastelun. Tammikuussa 2020 järjestettiin neljä aluetilaisuutta (Mikkeli, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa), joissa luotiin yhteistä ymmärrystä paikkariippumattomasta ja monipaikkaisesta työstä sekä alueellistamisen tilannekuvasta, sekä yksi kansallinen tilaisuus maaliskuussa. Strategian valmisteluun oli mahdollista osallistua myös verkkoaivoriihessä helmikuussa.

Strategian valmisteluprosessissa kuultiin lisäksi nuorten näkemyksiä valtiolla työskentelystä sekä monipaikkaisesta ja paikkariippumattomasta työskentelystä korkeakouluharjoittelijoiden ajatushautomossa sekä nuorten kuntakyselyssä. Luomassamme tietopohjassa on koostettu kunkin alueen toimintaympäristön tilannekuva, kuvattu alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja sekä niiden tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia.

Materiaalit

Tiedote

Lisätiedot prosessista

Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon – Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla