7.4.2014 MDI päivitti Lapille maakuntasuunnitelman

Syksyn 2013 ja alkukevään 2014 aikana Lapissa paiskittiin töitä tulevaisuuden menestyksen eteen urakalla. MDI oli mukana Lapin maakuntasuunnitelman päivittämisessä. Lapissa maakunnallisten kehittämistä ohjaavien asiakirjojen rakennetta ja jäsentelyä haluttiin uudistaa ja rakentaa ne vahvemmin ilmiölähtöisen tarkastelun kautta. Maakuntasuunnitelma tottelee Lapissa nyt nimeä Lapin maakuntastrategia 2040 ja uusi maakuntaohjelma nimeä Lappi-sopimus. Strategiassa esitetään lappilainen kehittämisen tahtotila. Siinä linjataan Lapin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2040 ja strategia näiden saavuttamiseksi. Tavoitteena maakuntastrategian ja Lappi-sopimuksen rakentamisessa on koota eri kehittämisvälineet ja perusteellinen sektorikohtainen suunnittelu tukemaan yhteisesti tunnistettuja tavoitteita ja kokonaisuutta, joita maakunnan toimijat toteuttavat yhdessä.

Maakuntastrategia ”Lappi – Euroopan arktinen portti” löytyy osoitteesta

 http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26224&name=DLFE-22708.pdf