Antikainen Kemijärvi-päivillä: aktiivisuudella ja yhdessä tekemisellä uuteen nousuun

Ilma oli kolea, mutta keskustelu kävi kuumana perinteisessä Kemijärvi-päivien paneelikeskustelussa 28.6.2014. Keskustelu käytiin Taivaantulien torilla, johon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Ojala oli tällä kertaa kutsunut Lapin liiton Ritva Kauhasen, matkailuyrittäjä Anne Murron, professori Matti Virenin sekä MDI:n Janne Antikaisen. Keskustelun teemana oli Rakennemuutoksesta uuteen nousuun. Torin reunustat täyttänyt yleisö innostui eniten Anne Murron ajatuksesta, jossa hän toivoi erityisesti matkailuun pienten toimijoiden yhteistyötä ja kansalaisaktiivisuutta. Ritva Kauhanen muistutti, että Lapin kehittämiseksi toimijoille on tarjolla useiden kymmenien miljoonien eurojen potti. Matti Viren puhui tunnettuun värikkääseen tyyliinsä paljon taloudesta ja toivoi, että toiminnassa mentäisiin tekemisen sisällön ja mielekkyyden, ei ”laiskan” rahoituskriteerien täyttämisen kautta. Antikainen muistutti, että tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtään paikkakuntaa, joka ei olisi rakennemuutoksen kourissa. Pahimmillaan rakennemuutos voi olla kolminkertainen, kun samanaikaisesti sekä teollisuus, palvelut että osaaminen ovat muutoksessa, kuten esimerkiksi Oulun seudun tapauksessa. Rakennemuutoksesta voidaan päästä uuteen nousuun, mutta se vaatii proaktiivista kehittämisotetta ja rohkeaa yhteistä tekemistä. Antikainen myös väitti, että Itä-Lapin kunnat olisivat vahvempia kasvumoottoreita yhtenä kuntana, ja muistutti 1-10-100-1000 -kaavasta, jonka mukaan tarvitsemme Suomeen 1000 paikallista moottoria, kun kuntamullistusta tehdään.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa